I morgon den 7 juni går svenska folket till val om platser i EU-parlamentet. Här är fyra valtester för dig som ännu står och väger.

DN:s test är lätt att göra och går snabbt. Du får olika påståenden och får svara på hur mycket du håller med dem. Enkelt, och resultatet visas i procent för hur mycket du liknar varje parti. Men har du inte hundraprocentig koll på vad Lissabonfördraget innebär är det synd att det inte finns en kort förklaring till det innan du tar ställning i frågan.

Det här testet har samma frågor som DN:s test men är lite mer ingående och kräver därför mer tid. Du drar en mätare längs en skala från ”instämmer med” till ”tar avstånd ifrån”. Här kan du även välja hur stor betydelse varje fråga har för dig personligen.

Euprofiler har ett mycket lätt test med korta och enkla ideologiska påståenden och många svarsalternativ. Du kan även vikta hur mycket frågorna betyder för digsamt sätta betyg på hur rimligt det skulle vara att du röstade på ett visst parti. Testet tar lite tid.

Makthavare.se har ett mycket bra test, även om du dumt nog måste rulla med musen en bit ned på sidan för att hitta det. Du får både reda på vilket parti du sympatiserar mest med och vilken kandidat som ligger närmast dig i åsikter. Vägledande och bra med länkar till de olika kandidaternas hemsidor i resultatet. Till varje fråga finns även en liten förklaring och bakgrund för dig som inte är så insatt.