Strax efter att domen mot Pirate Bay fallit framkom det att domaren i fallet, Tomas Norström, är aktiv medlem i flera organisationer inom upphovsrättsskydd. De berörda organisationerna har dessutom fått ekonomiska bidrag från musikbranschens rättighetsorganisation Ifpi. Ifpi är i sin tur en av de organisationer som ligger bakom målet mot Pirate Bay.

När Pirate Bays försvarsadvokater fick reda på Tomas Norströms medlemskap i de olika organisationerna anklagade de honom för jäv och krävde en ny rättegång.

Stockholms Tingsrätt har nu utrett ärenden och kommit fram till att Tomas Norström inte varit jävig. Enligt Stockholms Tingsrätt har Tomas Norströms medlemskap endast varit ett sätt att sätta sig in i upphovsrättsliga frågor, och det anses inte som jäv.

Hovrätten ska nu ta ställning till om rättegången behöver tas om.

Mer information hittar du här.