Idag rapporteras att regeringsrätten har tagit ett beslut som betyder att insamling av ip-nummer strider mot personuppgiftslagen. Beslutet från regeringsrätten påverkar dock varken Ipredlagen eller Antipiratbyråns verksamhet.

Antipiratbyrån hade tidigare dispens för att samla in ip-adresser fram till den sista mars i år. När Ipredlagen trädde i kraft kunde Antipiratbyrån fortsätta sin verksamhet baserat på den nya lagen.

– Tidigare, innan Ipred, behövde Antipiratbyrån vårt undantag. Jag har inte granskat Ipred i detalj än, men uppfattningen är att med Ipred-lagen behöver man inte längre något undantag, säger Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen, till Computer Sweden.

Regeringsrättens beslut gjorde klarhet i frågan att ip-adresser är att betrakta som personuppgifter. Upphovsrättslagstiftningen har däremot skrivits om vilket gör att det är tillåtet att samla in personuppgifter för att bekämpa brott mot upphovsrätten.

Datainspektionen kommer till hösten att börja granska hur Ipredlagen efterföljs och hur Antipiratbyrån använder de uppgifter som samlas in.

– Vi kommer att följa upp det här under hösten, undersöka hur Ipred påverkar lagstiftningen och granska Antipiratbyrån och Ifpis behandling av de här uppgifterna. Det kan vi göra i och med att det nu står klart att ip-nummer är att betrakta som personuppgifter, fortsätter Jonas Agnvall till Computer Sweden.Rättelse: En tidigare version av artikeln innehöll fel. Dessa har nu korrigerats.