På grund av patentbrott har en domare i Texas gett Microsoft 60 dagar på sig att göra ändringar i Microsofts programsvit Office. Domslutet hävdar att möjligheten att spara filer med skräddarsydd xml-kod bryter mot ett patent som ägs av företaget I4i.

Både Word 2003 och Word 2007 har möjligheten att spara filer med skräddarsydd xml-kod som baseras på den patentskyddade tekniken. Säljförbudet gäller endast i USA.

Microsoft har tidigare i år dömts att betala 200 miljoner dollar i skadestånd till I4i för patentintrånget.

Microsoft meddelar i ett utlåtande att det planerar att överklaga beslutet.

IDG News