I förra veckan beordrades Microsoft av en amerikansk domstol att upphöra med försäljningen av Word på grund av ett patentintrång. Microsoft dömdes skyldig av domstolen till patentintrång av en teknik som är patenterad av det amerikanska företaget I4i.

Patentintrånget gäller en teknik för att skapa XML-dokument och påverkar Microsofts Word 2003 och Word 2007. Domstolen beordrade Microsoft i förra veckan att åtgärda problemet inom 60 dagar. Det betyder att Microsoft måste sluta sälja de nuvarande versionerna av Word och byta ut dessa mot nya versioner som inte bryter mot patentet.

Microsoft har överklagat domstolsbeslutet och lämnade igår in en vädjan om att få överklagelsen att behandlas snabbare. Förlorar Microsoft överklagan måste det utfärda en uppdatering som stänger av den berörda tekniken tidigare såväl framtida versioner av Word.

IDG News