Enligt siffror från analysföretaget Net Applications under augusti visade Internet Explorer upp sin största förlust av marknadsandelar sedan november 2008. Samtidigt ökade Firefox med nästan samma procentandelar.

Internet Explorers totala marknadsandel sjönk till 66,6 procent under augusti, en minskning med 1,1 procent. Det är den största minskningen sedan november förra året då Internet Explorer tappade två procent.

De senaste tolv månaderna har IE tappat totalt 8,6 procent i marknadsandelar. Mozillas Firefox har istället ökat med lite över fyra procent under samma period. Firefox marknadsandel under augusti låg på 23,3 procent.

Samtidigt håller knappar Google Chrome in på Apples Safari. Safari hade en marknadsandel på 4,1 procent under augusti och Chrome ökade till 2,9 procent. Fortsätter Chrome att öka i samma takt kan den gå om Safari inom elva månader.

IDG News