Filma en fotbollsmatch från många olika vinklar och sätt ihop det hela till en 3d-film. Det är ett exempel på hur tekniken Augmented reality kan användas i Google Earth. Den färdiga matchvideon sätts sedan ihop med Google Earth och projiceras på den arena där den filmades. Resultatet blir en pågående fotbollsmatch som är i full gång när du zoomar runt på kartan.

Det är en grupp forskare från Georgia Institute of Technology som har visat upp de första exemplen på hur den här tekniken kan användas i vardagen. För att skapa sin 3d-film har de använt sig av 36 kameror utplacerade i strategiska positioner, för att överlappa så mycket som möjligt. Förutom fotbollsmatchen kan du i videon se bilar som kör omkring och fotgängare som går runt på trottoarerna.

Och vi har bara sett början på möjligheterna. Tanken är att det så småningom ska kunna göras som direktsändningar.

"Vårt nästa mål att ta oss förbi begränsningarna i tekniken och lägga in ännu fler typer av dynamisk information, som till exempel vatten, skog, solen, moln, väder och till och med föremål i luften som fåglar och flygplan", säger forskarna i sin rapport.