Fakta

Bildkvalitet:

  • Krav på kalibrerad gammakurva.
  • Krav på svartnivå, mindre än 2 cd/m² när vitt är 200 cd/m².
  • Maxluminansen måste numera vara minst 200 cd/m².

Ansvar:
  • Socialt ansvarstagande.
  • 1 års garanti och 3 års tillgänglighet av reservdelar.

Miljö:
  • Begränsning av farliga och cancerogena ämnen.
  • Minskad energiförbrukning.
  • Hårdare krav gällande farliga ämnen samt återvinning av förpackningen.