Den 18 juni förra året antogs FRA-lagen. Nu kan Försvarets radioanstalt övervaka den information som sänds i kablar på svensk mark, alltså i princip all internettrafik. Men debatten innan riksdagsomröstningen var hätsk och kritiken stenhård från dem som ansåg att lagen grovt kränkte medborgarnas integritet. Därför backade regeringen och sa att man skulle göra vissa tillägg till lagen. De tilläggen ska idag riksdagen ta ställning till.

Den röda tråden är att ”FRA-lagen 2.0” blir mer specifik. Den preciserar nu tydligare vad och vem FRA egentligen får spana efter. Nuvarande FRA-lag ska kartlägga ”yttre hot”, vilket kan tolkas väldigt olika. De nya tilläggen anger vilka typer av hot det är, till exempel ”yttre militära hot mot landet” och ”strategiska förhållanden avseende internationell terrorism”.

En speciell domstol, Försvarsunderrättelsedomstolen, skapas också som ska ge eller neka tillstånd för signalspaning. Bara regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten kan ge FRA signalspaningsuppdrag och ingen spaning får ske om både avsändare och mottagare finns i Sverige.

Människor som blivit spanade på ska få veta det i efterhand, förutsatt att sekretessen tillåter. Då ska man också kunna klaga. När du klagar utreder en speciell myndighet om signalspaningen var befogad eller inte. Om du pratar med din präst eller psykolog via internet kan du känna dig relativt lugn. Alla uppgifter som ”lämnas vid bikt eller själavård” ska alltid förstöras (om det inte finns synnerliga skäl).

Det här har gjort att de riksdagsledamöter i regeringspartierna som varit mest kritiska nu kommer rösta ja till lagen. En av dem är moderaten Karl Sigfrid.

– Den allra största förändringen är att FRA inte kommer att få tillgång till all trådbunden trafik över nationsgränserna, säger han till DN

Även Fredrick Federley (C) är numera positiv.

– Vi har fått in tydliga begränsningar i lagen med en rättsprövning och med ett fåtal myndigheter som får begära fram information. Dessutom ska en oskyldig som fastnat i nätet få reda på det, säger han till Aftonbladet.

Den enda som fortfarande verkar tveka är Camilla Lindberg (FP). Hon var den enda borgerliga politiker som röstade nej förra året. Nu säger hon till DN att det lutar åt att hon lägger ned sin röst. Men det räcker inte på långa vägar för att fälla den nya lagen. Därför kommer oppositionspartiernas nej-röster idag inte spela någon roll.

Debatten påbörjas klockan 12:30 och avslutas med votering som ska vara färdig kring 16:00. Debatten kan följas via Riksdagens webbtv-sändningar.