Trots att det är åtta år sedan Windows XP släpptes är det fortfarande det vanligaste operativsystemet bland småföretag. Få företag såg nyttan i att uppgradera till Vista när det släpptes då de praktiska fördelarna inte vägde upp mot de ekonomiska investeringarna.

I en rapport från Forrester Research har man listat fem skäl till varför Windows XPs dagar nu är räknade och kommer att försvinna inom ett år, speciellt bland företag.

- Under åtta år har Windows XP levererat den kompatibilitet, säkerhet och pålitlighet som förtagen strävat efter. Det är skälet till att de flesta företag fortfarande kör Windows XP, men Windows 7 ser ut att bli efterträdaren som knuffar ut Windows XP från företagen datorer, säger Benjamin Gray på Forrester Research.

I sin rapport räknar Benjamin Gray upp fem skäl till varför Windows XP successivt kommer att ersättas av Windows 7.

1. Många företag sitter på gammal hårdvara
På grund av lågkonjunkturen har många företag väntat med att uppgradera både datorer och programvaror. Istället har många valt att vänta tills Windows 7 släpps och kombinera en uppgradering av hårdvaran tillsammans med arbetsplatsernas operativsystem.
Forrester förutspår att många företag kommer att byta ut sina datorer och även byta ut Windows XP mot Windows 7 under nästa år.

2. Support för Windows XP på väg ut
Sedan april i år lades den fria supporten ned på Windows XP SP2. Microsoft har tidigare uppgett att den fira supporten på Windows XP SP3 kommer att förlängas men läggas ned i april 2014. Det gör att många företag väljer att överge operativsystemet då det blir för dyrt att betala för supporten.

3. Tillgången till Windows XP minskar
Möjligheten att köpa datorer med Windows XP kommer att minska drastiskt efter det att Windows 7 släppts. Det betyder att om företag vill installera Windows XP på nya datorer måste de köpa ny licenser av det vid sidan om vilket innebär en extra kostnad.

4. Förbättrade affärsfunktioner
Till skillnad från Vista har Windows 7 en hel del förbättringar för företagsanvändare. Bland annat är nätverkshanteringen bättre och användarna kan ansluta sig till ett företags nätverk utan att använda sig av vpn.

5. Bättre stöd för gamla program
Windows 7 levereras med Windows Virtual PC och Windows XP Mode. Dessa program gör det möjligt att köra äldre program som är skrivna för Windows XP, men som normalt har problem med Vista och Windows 7.

Det gör att många företag som avhållit sig från att uppgradera till Vista nu kan installera Windows 7 utan att deras äldre program påverkas.

IDG News