Enligt en studie genomförd av Palo Alto Networks har antalet företag som använder både Twitter och Facebook i sin marknadsföring ökat kraftigt under det senaste halvåret.

Studien visar att användandet av sociala medier ökade med över 250 procent under de senaste sex månaderna. Enbart användandet av Facebook ökade med 192 procent bland de organisationer som mättes i studien.

Palo Alto Networks uppger att företaget vill använda siffrorna för att varna företag om riskerna med ökat användande av sociala medier. Genom att öppna upp organisationen till sociala nätverk och webbtjänster ökar även säkerhetsriskerna, uppger Palo Alto Networks.

- Vi vet att många anställda använder dessa applikationer i arbetssyfte, med eller utan godkännande från företagets it-ansvariga. Det vore naivt att tro att traditionella säkerhetsmetoder skyddar mot denna översvämning av information. Företag måste se över exakt hur de vill implementera och använda sociala tjänster ur ett nytt säkerhetstänkande, säger Rene Bonvanie på Palo Alto Networks.

Studien av Palo Alto Networks utfördes under perioden mars till september och inkluderar företag och organisationer världen över.

IDG News