Okej! Windows 7 är på plats på datorn och det är nu dags att börja använda ditt nya system. Du som tidigare använt Windows Vista känner direkt igen stora delar av gränssnittet, medan det för dig som kommer från Windows XP är som en helt ny värld. Men för alla finns en hel del finurliga nyheter i Windows 7 som effektiviserar ditt arbete i Windows.

Utöver en rad mindre finputsningar av funktioner som lanserades redan i Windows Vista har Microsoft nu till exempel gjort en kraftig omarbetning av Aktivitetsfältet. Även Start-menyn har slipats till med den utmärkta funktionen Snabblänklistor och gränssnittet Windows Aero ger dig en hel del nytt ögongodis samt bra och användbara funktioner.

Finputsat Aero
Precis som Windows Vista använder Windows 7 sig av gränssnittet Aero. Med genomskinliga lister, möjligheter att ”smygkika” bakom aktiva fönster och andra ögonfägnader känns Windows 7 precis så modernt som man kan önska.

Har du ett tillräckligt kraftfullt grafikkort (som hanterar Directx 9, Pixelshader 2 och har minst 64 megabyte minne) är Aero aktiverat redan när du startar datorn. Men du vill självklart anpassa utseendet efter ditt eget tycke och smak. För att göra det höger­klickar du på Skrivbordet och väljer Anpassa.

Nu öppnas ett fönster där du kan göra olika inställningar för hur gränssnittet ska se ut.

Skapa egna teman
En nyhet i Windows 7 är så kallade teman. Ett tema är egentligen en gruppering av en rad olika förändringar i gränssnittet, såsom bakgrundsbild, ljud, fönsterfärg och en eventuell skärmsläckare.

Windows 7 har en rad olika teman förinstallerade. Det är allt från det hopplöst föråldrade Windows 95-utseendet, via en enklare Aero-look till de genomskinliga fönster du förmodligen kommer att vilja använda. Du kan naturligtvis bygga dina egna teman. Det gör du enklast genom att välja ett redan fördefinierat tema och sedan förändra det efter tycke och smak.


Teman. Du kan ändra hur datorns gränssnitt ser ut och låter efter eget tycke och smak.

När du gjort det här ser du i den översta menyn, Mina Teman, att ditt aktuella tema heter Tema som inte sparats. För att spara ditt tema högerklickar du på temat och väljer Spara Tema. I nästa ruta ger du ditt nya tema ett namn. Färdigt! Du kan också välja att Spara Tema för lagring vilket innebär att du sparar temats alla inställningar för att till exempel flytta över det till en annan dator. Ett så kallat Themepack sparar dina inställningar och alla nödvändiga filer i en komprimerad fil.

Läs mer om teman i faktarutan nedan. 
____________________________________________________

Hämta teman gratis
Du som inte nöjer dig med de teman som följer med i Windows 7 kan klicka på länken Hämta flera teman online i Anpassa-fönstret. Du slussas då till Microsofts webbplats där du kan välja och vraka bland massor av nya kul teman som du kan ladda ned och köra – helt gratis!

Bildspel som bakgrund
I Windows 7 har Microsoft tagit bort möjligheten att köra filmer som skrivbordsbakgrunder. I stället kan du göra det med bildspel. För att skapa ett bildspel som skrivbordsbakgrund kan du välja ett av de förinställda teman som Windows erbjuder eller i Anpassa-fönstret klicka på Skriv­bordets bakgrund. I nästa fönster kan du sedan i menyn Bildplats välja varifrån dina skrivbordsbilder ska hämtas. I fönstrets nedre del väljer du hur de ska visas och med vilket intervall.
_____________________________________________________

KIKA OCH SKAKA I AERO
När det gäller användbarhetsförbättringar i Windows Aero har Microsoft piffat upp Windows 7 med några nya skrivbordseffekter. Den första – Aero Peek – hittar du längst ned till höger i Aktivitetsfältet.


Genomskinligt. Peek gör alla fönster du har öppna genomskinliga.

När du för muspekaren över det här området aktiveras Aero Peek som gör att alla fönster som du har öppna blir helt transparenta. När du sedan flyttar din muspekare igen återgår fönstren till sitt tidigare läge. Aero Peek ersätter den tidigare funktionen Visa skrivbord som hade ungefär samma syfte. Med Aero Peek kan du också kika på tumnagelversioner av öppna dokument eller program som ligger i Aktivitetsfältet.

Skakande uppgift
En annan nyhet är Shake. Den fungerar ungefär som det tidigare Visa Skrivbordet, men med den skillnaden att du minimerar alla öppna fönster till Aktivitetsfältet utom det fönster du jobbar i.
För att göra detta tar du tag i ett fönsters övre list och håller in musknappen samtidigt som du skakar musen fram och tillbaka under en halv sekund. För att återställa fönstren upprepar du samma procedur.

Till sist erbjuds du även funktionen Fäst.

Genom att dra ett fönster eller dokument som du jobbar i till bildskärmens kant ”fäster” du dokumentet till kanten och gör samtidigt en automatisk anpassning till halva din bildskärmsbredd. Det här är mycket bra när du jobbar med flera öppna mappar samtidigt eller om du exempelvis har två olika ord­behandlingsdokument som du skriver i parallellt.


Spara plats. Med Fäst kan du dra och sätta fast ett fönster eller dokument vid bildskärmens kant.
______________________________________________________

10 snabba Aero-kommandon
Du kan komma åt flera av Aero-funktionerna genom att använda
snabbkommandon. Här är några av de mest användbara.

Windows+Pil Upp: Maximera det aktuella fönstret
Windows+Pil Ned: Minimera det aktuella fönstret (och aktivera nästa underliggande fönster)
Windows +Pil Vänster: Flytta fönstret ett ”steg” åt vänster. Läggs
fönstret vid vänster kant på bildskärmen förstoras det till att ta upp halva bildskärmen.
Windows+Pil Höger: Flytta fönstret ett ”steg” åt höger. Läggs fönstret vid vänster kant på bildskärmen förstoras det till att ta upp halva bildskärmen.
Windows+Tab: Navigera i 3d-vy
Control+Windows+Tab: Öppnar 3d-navigering som du kan navigera med piltangenterna. För att avsluta navigeringen trycker du på Esc-tangenten.
Alt+Tab: Öppnar miniatyrer av alla öppna fönster så att du kan navigera mellan dessa.
Windows+Home: Aktiverar Windows Fäst och minimerar/maximerar alla fönster utom det aktiva.
Windows+M: Minimerar alla fönster
Windows+D: Visa Skrivbordet
______________________________________________________

STÖRRE FRIHET I AKTIVITETSFÄLTET
Den kanske största nyheten i Windows 7 är att Microsoft för första gången har gjort ett större ingrepp i Windows Aktivitets- och meddelandefält.

Versionen som du hittar i ­Windows 7 är förvisso på många sätt lik tidigare varianter men till skillnad från i både Windows Vista och Windows XP är inte längre Aktivitetsfältet en statisk enhet som bara visar dina öppna filer eller programikoner.


Pinning. Högerklicka på en ikon och du kan fästa ett program direkt i Aktivitetsfältet.

I stället kan du härifrån göra sådant som att direkt byta låtar i Media Player, eller till exempel direkt surfa till någon av dina favoritsidor i Internet Explorer 8.

Att Aktivitetsfältet nu fått en del funktioner som tidigare var reserverade för Start-menyn är för att du enklare och snabbare ska kunna komma igång med det du vill.


Tittut. Tjuvtitta på öppna program och filer med muspekaren.

För att ytterligare förenkla finns en funktion som heter pinning. Den innebär att du genom att högerklicka på en program­ikon kan välja att antingen fästa programmet i Start-menyn eller direkt i Aktivitetsfältet.

Smygtitta på program
Vissa program (Microsofts egna) har dessutom ytterligare funktioner kopplade till Aktivitetsfältet. Högerklickar du på exempelvis Windows Media Player får du direkt möjligheten att hoppa till din favoritmusik eller andra uppspelningsalternativ.

En annan viktig nyhet i Aktivitetsfältet är att du nu kan smygkika på alla dina öppna program och filer. Genom att föra muspekaren över en ikon får du se miniatyrer av alla öppna delar av programmet direkt ovanför Aktivitetsfältet. Vill du snabbt navigera till något av de öppna fönstren behöver du bara föra muspekaren över miniatyren och sedan klicka på fönstret. En mycket bra funktion som kraftigt underlättar navigeringen i Windows 7.
_____________________________________________________

6 tips för ordning och reda

 • För att inte gruppera dina dokument i Aktivitetsfältet högerklickar du på Aktivitetsfältet och väljer Egenskaper. Därefter väljer du Gruppera aldrig eller Gruppera om Aktivitetsfältet är fullt.
 • Vill du lägga upp alla dina öppna fönster sam­tidigt kan du höger­klicka på Aktivitetshanteraren och välja Visa fönster sida vid sida.
 • Snabbstarta program i Aktivitetsfältet genom att hålla in Windows-tangenten plus en siffra mellan 1-10 där varje siffra motsvarar ett program, räknat från vänster till höger. Om du har Internet Explorer som första ikon i Aktivitetsfältet klickar du på ­Windows-tangenten+1 för att starta programmet. Ligger Outlook som nästa program använder du alltså tangentkombinationen Windows-tangenten+2 för att starta Outlook.
 • För att lägga till program till Aktivitetsfältet högerklickar du på programmet och väljer Fäst i Aktivitetsfältet.


Fäst-likt. Lägg till program med ett högerklick.
 • För att lägga till en mapp eller ett dokument i Aktivitetsfältets Utforskare högerklickar du och drar filen till Aktivitetsfältet. När du sedan släpper filen läggs den till i Utforskaren och blir där fast­nålad.
 • För att komma åt dina fastnålade mappar eller dokument högerklickar du på Utforskarikonen i Aktivitetsfältet för att öppna Snabblänks­listan.


På plats. När du drar en fil till Aktivitetsfältet och släpper den blir den fastnålad.
_____________________________________________________

FULL KOLL MED NY START-MENY
Start-menyn i Windows har alltid varit något av kärnan i användandet av systemet. Så är det också i Windows 7.

Menyn består av två delar, den högra som tar dig till systemfunktioner, hemmamappar och liknande, samt en dynamisk vänstermeny där du kan navigera mellan de senaste programmen.

För att ställa in Start-menyn högerklickar du på Start-menyikonen och väljer Egen­skaper. I nästa fönster kan du sedan bestämma vilken funktion Strömbrytaren ska ha (Stäng av är standard) och om Windows ska spara dina senaste program och filer i Start-menyn och i Aktivitetsfältet.


Gallra. Bestäm vad som ska visas i Start-menyn.

Här har du också möjlighet att bestämma hur Start-menyn ska fungera och vad som ska visas. I fönstret Egenskaper för Start­menyn klickar du på knappen Anpassa. I den rullist som nu öppnas kan du välja vilka Mappar som ska visas och hur de ska fungera. Väljer du att visa dem som en länk visas enbart en ikon för Mappen som du kan klicka på, och väljer du att visa som en meny kan du direkt via Start-­menyn navigera djupare in bland dina mappar och filer.

Genväg till senaste filerna
En trevlig förbättring i Start-­menyn är Snabblänklistor (som du också hittar i Aktivitets­fältet). De fungerar nästan som en egen liten meny i Start-menyn. Program där du kan använda Snabblänklistor har en liten pil till höger om programikonen. Genom att klicka på pilen kan du se de dokument du senast använt i programmet.


Kvickt. Med Snabblänklistor får du pilar för att snabbt öppna dokument.

I Microsoft Word innebär det att du inte längre behöver starta programmet först för att sedan klicka dig fram till det dokument du ska arbeta med. Är det ett dokument du arbetat med relativt nytt klickar du bara på den svarta pilen bredvid Word-ikonen och väljer sedan vilket Word-dokument du vill jobba med.

Något du säkert kommer att vilja göra är att ändra vilka ­program som Windows ska använda som standard. Öppna Start-menyn och klicka på Standardprogram (syns inte ikonen kan du navigera till: Kontrollpanelen\Program\Standardprogram).

I fönstret som öppnas väljer du Ange dina standardprogram. Windows läser då in programmen i din dator och du får ­möjlighet att välja vilka program som ska köra igång som standard.

Tyvärr visas inte alltid alla program här och då krävs det att du länkar samman en filtyp med ditt program. Vill du exempelvis använda något annat program än Paint för att visa vissa bildformat kan du under ­Kontrollpanelen\Program\Standardprogram välja Associera en filtyp eller ett protokoll med ett program.

Nu öppnas alla filformat och du markerar det aktuella formatet, klickar på Byt program och bläddrar sedan fram det program du vill använda.


Överblick. När du visar filer som en meny får du bättre koll.
_____________________________________________________

Minimalt Meddelandefält
Precis som Aktivitetsfältet är även det klassiska Meddelandefältet nu utbytt mot en ny – minimalistisk – variant.

I stället för att som tidigare visa drösvis med ikoner har man i ­Windows 7 valt att i standardinställning enbart visa ett par diskreta Systemikoner som Klocka, Nätverk, Volym och Åtgärdscenter (som vi återkommer till i en senare del i den här Windows 7-skolan).

Vill du att Meddelandefältet ska visa fler ikoner högerklickar du på den lilla pilen i Meddelandefältet och väljer Egenskaper. I följande ruta får du tre olika val för hur du vill att Windows 7 ska visa ikonerna. De olika varianterna ser du i faktarutan till höger.

3 sätt att visa ikoner
 • Visa ikon och meddelande: Meddelandefältet visar alltid program­ikonen. Både när det är igång och när programmet försöker kommunicera med dig.
 • Dölj ikon och meddelande: Visar aldrig programikonen i Meddelandefältet.
 • Visa endast meddelande: Visar programikonen i det fall programmet påkallar din uppmärksamhet, exempelvis vid uppdateringar.

För att ändra systemikoner som klocka och liknande kan du i
Meddelandefältet (i botten av fönstret) välja Aktivera och inaktivera systemikoner. Den här funktionen tar dig till Systemikonsinställningar där du antingen kan välja att slå eller Av respektive funktion.
______________________________________________________

4 tips för dig som vill jobba riktigt effektivt
Kom igång snabbt med dina program genom att trycka på Windows-tangenten för att öppna Start-menyn. Skriv därefter in de första två eller tre bokstäverna i programmet du vill starta (exempelvis wo för Word eller pho för Adobe Photoshop) och Windows 7 söker upp programmet och markerar direkt programikonen. Tryck sedan på Enter och programmet startar. Det här är ett mycket snabbt sätt att komma igång med ett program som du inte har nålat fast i Aktivitetsfältet.

Vill du använda andra mappar än de fördefinierade för hantering av exempelvis Bilder och Musik kan du enkelt lägga till nya mappar genom att i Start-menyn höger­klicka på den aktuella mappen (exempelvis Bilder) och välja Egenskaper. I följande fönster väljer du Inkludera mapp för att lägga till den. Observera att det endast går att lägga till mappar som ­Windows indexerar.


Sätt i pärmen. Skapa egna mappar med Inkludera mapp.

Vill du ta bort ett dokument ur en Snabblänklista för du muspekaren över dokumentet i listan och högerklickar. I rullgardinsmenyn väljer du sedan Ta bort från den här listan.

Precis som i Vista kan du i Windows 7 anpassa Start-menyn genom att navigera till de mappar som hanterar menyn. De hittar du på: C:\Users\DIN ANVÄNDARE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\


Rensa. Minska snabblänklistan med Ta bort från den här listan.
______________________________________________________

Så använder du gadgetar
Precis som i Windows Vista återfinns småprogrammen (gadgetar), även i den senaste uppdateringen. Du som testat dem i Windows Vista märker snart att inget har förändrats utom att den sido­panel som småprogrammen tidigare samlades i nu är borta. I stället ”flyter” programmen helt fritt på Skrivbordet, precis som hos konkurrenten OS X.

För att lägga till gadgetar på ditt skrivbord högerklickar du på Skrivbordet och väljer Gadgetar. I det fönster som öppnas startar ett litet program där du hittar alla gadgetar som finns installerade på datorn.

Dubbelklicka på den gadget du vill starta och vips lägger den sig på Skrivbordet. Ett tips är att klicka på Hämta fler gadgetar online för att leta reda på små program som passar just dig!
______________________________________________________

Följ med i Windows 7-skolan – här är alla sex delarna

Del 1: Kom igång. Lär dig hur du sparar filer och användarinställningar från din gamla dator samt hur du uppgraderar från Windows XP eller Windows Vista.

Del 2: Grund­läggande gränssnitt. Du får veta nya sätt att starta ­program, hur du organiserar dina filer och hur du bäst navigerar på datorn.

Del 3: Jobba smartare. Kortkommandon i kombination med nya Aktivitetsfältet. Hur du använder gadgetar och hur du söker på bästa sätt.

Del 4: Säkerhet. I del 4 får du en genomgång av nya Aktivitetscentret, med backup och andra ­möjligheter. Vi berättar också om Windows update.

Del 5: Media och internet. Genomgång av program som följer med Windows 7 – och vilka du bör ladda ned och komplettera med.
Del 6: Homegroups. Nu är det buslätt att sätta upp ett hemma­nätverk. Lär dig hur det funkar, hur du delar med dig av dina filer med mera.

De olika delarna kommer att visas här på pcforalla.se i takt med att de blir färdigskrivna.

Fakta

Svårighetsgrad: Medel.
Tid: 1 timme.
Program: Windows 7.

Det här lär du dig:

 • Göra bildspel som bakgrund.
 • Bästa kommandona i Aero.
 • Utnyttja Aktivitetsfältet.
 • Anpassa din Start-meny.
 • Hur gadgetar fungerar.