Vid midnatt trädde så till slut FRA-lagen i kraft. Redan i juni ville regeringen klubba igenom lagen om signalspaning, där Försvarets radioanstalt skulle få övervaka all information som sänds i svenska kablar. Men den massiva kritiken gjorde att regeringen lät lagförslaget gå en andra utredningsvända.

Den mer preciserade FRA-lagen godtogs av riksdagen 14 oktober. Regeringspartiledamoterna röstade för lagen, med undantag för Folkpartiets Camilla Lindberg som lade ner sin röst. Oppositionspartierna röstade emot lagen.

Så påverkas du av lagen
Elektronisk information som passerar genom kablar på svensk mark får kartläggas om:

  • FRA anser att den hotar Sverige, exempelvis ”yttre militära hot mot landet” och ”strategiska förhållanden avseende internationell terrorism”.
  • Den nyinrättade Försvarsunderrättelsedomstolen godkänner kartläggningen.
  • Regeringen, regeringskansliet eller försvarsmakten gett FRA signalspaningsuppdrag.
  • Inte både avsändare och mottagare finns i Sverige.
  • Uppgifterna inte gäller ”bikt eller själavård” (om det inte finns synnerliga skäl).

Alla som blivit elektroniskt övervakade ska få veta det i efterhand, om sekretessen tillåter. Då kan beslutet om övervakningen också överklagas. FRA får heller inte spara det insamlade materialet i mer än ett år.

Oroar du dig för att bli elektroniskt övervakad?
Det är inte längre tillåtet att rösta.