När du startar din dator är det inte ditt Windows som sparkar igång först. Nej, det måste först laddas från hårddisken. Och för att det ska kunna ske måste det redan finnas ett annat system som gör att datorn kan hitta disken och läsa in filerna. Det jobbet görs av ett diskret system som jobbar i det tysta, och som ser till att din dator kan komma igång och arbeta. Systemet kallas bios.

Bios är en förkortning av basic input-output system, och är ett program som ligger lagrat i ett speciellt chips på ditt moderkort.
Bios-programmet sätter även igång grafikkort, usb och andra grundläggande funktioner i datorn, långt innan Windows har kommit igång.

En av de vanligaste funktionerna i bios som många stöter på är diskhanteringen. För det mesta har din dator inte några problem att själv känna igen en ny hårddisk eller till exempel dvd-enhet, men ibland kan manuella inställningar vara nödvändiga.

Ett annan situation som kräver att du går in och rotar i bios är när du vill ändra den så kallade bootsekvensen, det vill säga de diskenheter som datorn tittar på för att starta operativsystemet.

Här hittar du bios
För att komma åt bios-inställningarna startar du datorn och håller ned en tangent. Oftast är det Delete eller F2, men det kan variera beroende på ditt moderkort. Det står på skärmen i några sekunder under uppstart hur du ska göra, till exempel ”Press Del for setup”.

När du gjort det kommer du in i ett enkelt menysystem där allt du kan ställa in i bios-programmet finns tillgängligt.

Olika moderkort kan ha olika typer av bios-program. Exakt vilka funktioner som finns och var i menyer du hittar de olika inställningarna varierar. I den här guiden har vi tittat på ett moderkort från Asus med bios-versionen Phoenix Awardbios.

Du lär hitta de flesta av de här funktionerna i bios för nyare moderkort (och ibland ännu fler), även om det som sagt inte alltid är självklart var i menyerna alternativen finns och exakt vad de heter.

Men nog om det! Här är ett gäng användbara saker som du kan göra i bios, från det allra mest grundläggande till smarta små funktioner du kanske inte visste om. Alla gör din pc till ett bättre instrument att jobba med.


Hälsolarma din hårddisk

När du tryckt f12 eller Delete när datorn startar, och gått in i bios, kan du börja med att ställa in systemklockan under System Time. Det kan du i och för sig göra i Windows, men är du ändå här, passa på.

Koll på hårddiskarna
I bios hittar du allt om hårddiskar, optiska en-heter och även externa usb-diskar anslutna till datorn. Du kan se vad som är anslutet till ide- respektive sata-portarna internt, hur datorn ska tolka master och slave-status på ide-diskar med mera. Har moderkortet en raid-kontroll kan du välja om datorn ska hantera sata-anslutna diskar som om de vore enskilda ide-diskar eller om de ska konfigureras som olika typer av raid. Då kan du till exempel låta två diskar spegla varandra, vilket ger ökad säkerhet, eller låta dem dela på data, vilket ger ökade prestanda.

Här kan du också slå på Smart för de hårddiskar som hanterar det. Smart-funktionen övervakar hårddiskens hälsa och varnar för fel innan de inträffar och du förlorar data. Välj Enabled i HDD SMART Monitoring.


Skydd. Har din hårddisk funktionen Smart kan du slå på den för att bli varnad innan det blir fel på hårddisken. Välj Enabled.


Ställ in rätt startordning

Bootsekvensen är den ordning i vilken datorn drar igång olika disk-enheter för att hitta ett operativsystem. Till exempel kan datorn vara inställd på att först titta på diskettstationen, sedan dvd-läsaren och i tredje hand hårddisken där Windows ligger. Hittar den något alternativ, en formaterad disk, innan den hinner fram till hårddisken, så stannar den där och laddar vad som finns på den skivan i stället.Ska du installera om ditt operativsystem från cd eller dvd är det här du ställer in så att datorn laddar skivan i stället för att starta som vanligt.

I vårt bios hittar vi det här under fliken Boot, och menyvalet Boot Device Priority. Där ställer du in vad som är första, andra, tredje och fjärde val bland alternativen Removable (diskett, och även usb-
pinnar), Cdrom (optiska enheter) och Hard Drives. Har du flera hårddiskar ställer du också en inbördes ordning på dem i en separat meny.


Ordningsföljd. Bestäm i vilken ordning du vill att olika diskenheter ska starta.

>> Fler bios-guider: Så ger du datorn en högre växel