Den europeiska organisationen för internetleverantörer, European ISP Association (Euroispa), uppger i ett uttalande att det hemliga handelsavtalet Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) är ett hot mot öppenheten på internet.

Enligt Euroispa så kommer Acta inte heller att bli ett tekniskt effektivt sätt att försöka sätta dit internetanvändare som ägnar sig åt olaglig fildelning. Organisationen kritiserade även att representanter för invånare inte får vara med vid förhandlingarna kring Acta-avtalet.

Acta är ett planerat handelsavtal som just nu diskuteras mellan handelsrepresentanter från bland anat USA, EU, Japan, Korea, Kanada och Australien. Avtalet går ut på att bekämpa den olagliga spridningen av upphovsrättsskyddat material på internet.

- De tilltag som Acta planerar genom att stänga av använda från internet är alldeles för stränga. Det kan allvarligt underminera den öppenhet och innovativa anda som gjort internet så populärt. Det här avtalet skulle ha en negativ påverkan för internetanvändare utan att vara speciellt effektivt i kampen mot piratkopieringen, säger Euroispas president, Malcolm Hutty, till Zdnet.

Under sommaren har deltagarna vid Acta-förhandlingarna varit mycket tystlåtna kring vad som diskuteras. EU försvarar hemlighetsmakeriet med att det är praxis under handelsavtalsförhandlingar att deltagarna inte avslöjar vad som diskuteras.