För cd/dvd-enheter är det sata-enheter som börjar dominera, men pata-modeller finns det fortfarande rätt gott om. Sata står för seriell ata och pata för parallell ata.

Sata


Ovansidan av en samsung sata dvd-brännare.

Undersidan av brännaren. Här finns fyra skruvhål som kan användas för montering.

På sidorna hittar vi också fyra skruvhål, som är till för montering. Vilka som man sedan använder beror på datorlådan.

Andra sidan av DVD-brännaren.


Det finns några varianter på hur en DVD-brännare (och liknande enheter) kan se ut i fronten men detta är sannolikt den vanligaste varianten. Färgen brukar vara svart eller beige. Genom att trycka på knappen längst ner till höger kommer "släden" ut där man kan lägga cd/dvd-skivor.

På baksidan hittar vi anslutningarna och för sata-enheter är det bara två att hålla reda på. Strömförsörjningen sitter till vänster och sata-anslutningen till höger i bild (den lilla kontakten).


Till vänster ser vi sata-kabeln och till höger strömkabeln. De är positionerade som de skall sitta i dvd-brännaren, vi behöver bara att vrida dem i 180 grader. Sata-kontakter går inte att sätta fel då de är formade så att de bara passar på ett håll (man får vänta på kontakten ifall den inte går in).

Här har vi kopplat in ström- och sata-kabeln.

Pata


Vi har inte så många bilder på dvd-brännaren med pata-anslutning, men det är för att den i princip är identisk med den förra förutom kontakterna. Många kallar dessa enheter för ide eller eide, vilket idag anses som felaktigt men benämningen används ofta trots det.

Här är baksidan på pata-brännaren. Det finns några kontakter till vänster men med nyare hårdvara och nyare operativsystem behöver man inte använda dem. Det finns dock en bygel där man kan behöva ändra dess position ifall man använder flera pata-enheter på samma kabel. En av enheterna räknas som primär och den andra sekundär. Ifall man ställt in båda till samma kommer det sannolikt inte fungera.

Möjliga positioner för bygeln:

CSEL = Cabel select (beroende på vilken kontakt man ansluter dvd-brännaren bestäms vilken enhet som räknas som den primära).
Slave = Sekundär enhet
Master = Primär enhet

På bilden är dvd-brännaren inställd som den primära enheten.


En pata-enhet ansluts med en strömkontakt som kallas molex (till vänster i bild) och en pata-kabel (kallas ofta felaktigt för ide-kabel). Placeringen på kablarna är som de skall monteras på dvd-brännaren ifall man vrider dem 180 grader. Molex-kontakten kan inte monteras felaktigt då den är formad för att bara gå att installeras på ett sätt. Pata-kabeln är i regel utformad så att den också är svår att montera fel. Det finns dock en vit kant (färgen varierar) på kabeln som skall hjälpa användaren att koppla in den korrekt.

Här har vi kopplat in kablarna och den vita kanten på pata-kabeln skall vara på den kant där pinnarna 1 + 2 finns (står en text ovanför anslutningen). Pata-kablarna brukar främst ha en röd kant, men färgen kan variera.

Vi installerade kablarna på dvd-brännarna i öppen miljö för att det skulle vara lättare att se hur de skall sitta, det kan dock bli svårt att göra detta ifall strömkablarna sitter fast i nätaggregatet (icke modulära). Man får välja det sätt som passar bäst och är möjligt.

Installation i datorlåda


Eftersom det finns så många olika varianter av datorlådor och monteringssätt skall vi här ta upp två olika varianter. En är med datorlådan Antec P193 och kräver att man använder en skruvmejsel och några av de medföljande skruvarna (som följde med datorlådan). Vi skall även se hur man monterar dvd-brännaren på ACE EDGE 990 PRO som har en lösning som inte kräver några verktyg eller skruvar.


Det finns flera standarder för skruvar till datorprodukter och detta är modellen som är till för cd/dvd-enheter. Som vi kan se kan det vara olika långa men i övrigt är de i stort sätt identiska trots att en del är helt nya medan andra är riktigt gamla. En del datorlådor kräver bara att man monterar fast vår dvd-brännare med skruvar som dessa.

För att ge ett exempel på en äldre datorlåda tog vi ett foto på en av datorerna i testlabbet. Här behöver man bara öppna sidoluckorna och fronten på datorlåda, skjuta in dvd-brännaren och skruva fast den. Detta är sannolikt den enklaste metoden men vi skall främst se på några nyare lösningar som fungerar lite annorlunda.

Antec P193

På denna datorlåda behövde vi öppna frontluckan, ta bort ett damfilter och en bit plåt för att göra det möjligt att få in dvd-brännaren.

Många datorlådor använder skenor för att låsa fast cd/dvd-enheter (eller komponenter i samma storlek). Dessa skruvas normalt fast men det finns även andra lösningar.

Har har vi hittat den rätta positionen för skenan och vi upprepar förstås samma procedur på andra sidan av dvd-brännaren.

När vi skruvat fast skenor på sidorna av dvd-brännaren var det enkelt att skjuta in den i fronten av datorn.

Här är dvd-brännaren helt installerad och fastlåst av skenorna. Det går dock lätt att ta bort den igen genom att trycka in metallflänsarna på sidorna (de yttersta delarna av skenorna) och dra ut dvd-brännaren igen. När vi var färdiga stängde vi frontluckan.

ACE EDGE 990 PRO

Här skall vi se närmare på hur vi monterade dvd-brännaren utan verktyg på datorlådan från ACE. Till att börja med har vi tagit bort fronten (inte helt nödvändigt) och sidoplåten på chassit.

När man skall installera cd/dvd-enheter eller liknande skall man lyfta upp låsanordningen för den (enligt bilden).

Därefter sköt vi in dvd-brännaren tills skruvhålen överensstämde med metallpiggarna på låsanordningen.

Här har vi fällt ned låsanordningen och genom att ändra position på reglaget kan vi öppna respektive låsa fast dvd-brännaren.

Här har vi satt tillbaka frontpanelen.

Anslutning till moderkortet


Det är inte speciellt svårt att ansluta dvd-brännaren (och liknande enheter till moderkortet). Vi skall här visa hur det ser ut på Gigabyte P55-UD4 som vi använder i guiden.

Sata-anslutning

Vi skall börja med att titta på sata-kontakterna, dessa kan sitta vinklade utåt som på detta moderkort eller vara riktade uppåt.

Det är bara att se till att sata-kontakten på sladden överensstämmer med den på moderkortet.

Pata-anslutning

Ide är en benämning som fortlever och står ofta så på moderkortet. På nyare moderkort finns det i regel bara en pata-kontakt och eftersom kabeln kan användas till två enheter kan man maximalt använda två pata-enheter.

Här har vi monterat pata-kabeln. Den gick bara att montera på ett sätt. Ifall det tar emot för mycket bör man därför kontrollera att den sitter rätt.