Det brittiska lagförslaget kan resultera i att söktjänster såsom Google i framtiden kan avsägas allt juridiskt ansvar kring eventuella brott mot landets upphovsrättslagar. Det nya lagförslaget är ett tillägg i den brittiska lagen Digital Economy Bill som trädde i kraft i slutet av förra året.

- Varje leverantör av allmänt tillgänglig information måste utan undantag ge en kopia av all publicerad information för söktjänster på internet. Information får dock endast användas för indexering av söktjänsterna. Söktjänster som indexerar information på detta bevis är skyddade mot eventuella anklagelser om brott mot upphovsrättslagen, står det i lagförslaget som nu diskuteras i det brittiska parlamentet.

Lagförslaget som presenterats för det brittiska parlamentet av Lord Lucas är en del av 299 tillägg till Digital Economy Bill som kommer att tas upp denna vecka skriver Techradar.