Fram till nyligen ökade antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) mot företag i elektronikbranschen varje år. Men 2009 var året då ökningen stannade upp.

Anledningen är den ekonomiska krisen som gör att vi köper färre prylar, menar Nils Sigfrid, jurist och handläggare på ARN.

Men på ett område ökade anmälningarna kraftigt: köp av telefoner. Där steg antalet anmälningar med 19 procent mellan 2008 och 2009, trots att försäljningen inte alls ökade i samma utsträckning.

Från att ha varit en pryl som bara användes för samtal och sms ersätter nu mobilen också allt från gps till handdator, något som skapar problem.

– Det är många fler funktioner i telefoner idag jämfört med tidigare, som kamera, gps, pekskärmar och annat. Det ökar sannolikheten för att något ska bli fel, säger David Larsson, marknadsanalytiker på IT Research.

När ny teknik börar säljas ökar anmälningarna till ARN. Så var det för några år sedan när platt-tv var nytt och nu kommer alltså en ny klagovåg mot datormobilerna.

Men enligt Nils Sigfrid på ARN brukar anmälningarna avta när tekniken förbättras och butikerna lär sig produkterna.

De företag som får flest anmälningar mot sig är de stora hemelektronikkedjorna och nätbutikerna. Det beror helt enkelt på att större företag har fler kunder vilket leder till fler anmälningar.

– Vi har inte sett att kedjorna beter sig värre än någon annan, säger Nils Sigfrid.

Kännetecknande för hemelektronikkedjorna är att en anmälan till ARN sätter fart på företagens kundtjänst. Efter en anmälan hamnar ärendet högre upp i organisationen och kunden får ofta rätt innan ärendet ens hinner prövas av ARN.

Däremot bör du se upp med de företag som blivit fällda av ARN men som inte följer ARN:s rekommendationer.

Fakta

Så många anmälningar tog ARN emot inom området telefon, dator och internet under 2009. (Förändringen sedan 2008 inom parentes)

Köp av telefon: 433 st (+19%)
Tjänst telefon: 279 (-2%)
Köp av dator/tillbehör: 307 (+7%)
Tjänst dator: 53 (+23%)
Internetabonnemang: 161 (-9%)
Fotoprodukter: 65 (-44%)

Det vanligaste skälet till anmälan när det gäller produkter är att varan har gått sönder och man tvistar om felet fanns vid köpet eller är något som konsumenten har orsakat.
För tjänster handlar anmälningarna till exempel om bredband som inte lever upp till den utlovade hastigheten.

Det är bara ett par procent av alla anmälningar som faktiskt prövas av ARN. Många anmälningar avvisas för att de görs för sent eller gäller för billiga varor, under 1 000 kr för elektronik. Inom elektronik är det också vanligt att tvisterna görs upp mellan parterna själva innan ARN hinner pröva dem. En anmälan sätter helt enkelt fart på den anmälda butikens kundtjänst.