I samma sekund som du kopplar upp din dator mot internet utsätts du för en hel armada av olika säkerhetshot. Det kan röra sig om virus, försök att komma åt information på din dator eller till och med ta över datorn helt och sedan använda den som slavdator i ett så kallat bot-nätverk.

Alldeles oavsett vilket av nätets alla hot som först når din dator är det viktigt att redan från start ha ett bra och uppdaterat skydd.

Haspen på från början
När du startar Windows 7 för första gången är alla säkerhetsfunktioner påslagna. Även om du får valet att inaktivera Automatiska uppdateringar rekommenderas du att låta Windows uppdatera sig automatiskt.

Redan från första starten av Windows 7 har du följaktligen ett skydd mot så kallade spionprogram (spyware) och kan känna dig säker bakom en inbyggd brandvägg, kontroll av användarinställningar (så kallad uac) och automatiska uppdateringar av både Windows och andra program från Microsoft.

Det enda som egentligen saknas är ett antivirusprogram – något som du bör installera omgående.

I den här delen av skolan går vi igenom några av de viktigaste säkerhetsfunktionerna i Windows 7, och hur du drar nytta av dem. Många funktioner är inställda i förväg men du kan anpassa dem efter dina egna behov.
______________________________________________________

ÅTGÄRDSCENTER GER DIG TOTAL ÖVERBLICK
I Windows 7 har Microsoft samlat all säkerhetsinformation på ett och samma ställe. Platsen heter Åtgärdscenter och den hittar du via Kontrollpanelen/Åtgärdscenter, eller genom att klicka på den lilla flaggan i Meddelandefältet och därefter på Öppna Åtgärdscenter.


Starta. Klicka på den lilla flaggan för komma åt Åtgärdscenter.

I Åtgärdscenter finns två huvudområden, Säkerhet och Underhåll. Det förra behandlar inställningar av din brandvägg, virusskydd, spionprogramsskydd och så vidare och det senare dina inställningar för säkerhetskopiering och programrelaterade problem och lösningar.

För att öppna Säkerhets-fliken klickar du på den runda pilen längst ut till höger. I den meny som öppnar sig bör du se till att samtliga rubriker är eller OK (bortsett från tjänsten NAP, som normalt används av nätverksadministratörer och förmodligen inte behöver köras i ditt hemmanätverk).


Behovslista. Datorn berättar vad som behöver göras.

Om Windows märker att din dator behöver uppdateras ser du det som varningsmeddelanden med gula markeringar.

Vissa funktioner, till exempel uac (user account control) kan du ändra direkt via Åtgärdscenter medan andra förändringar måste göras via de separata programmen.

Tips 1:
För att ändra inställningarna för uac, och göra funktionen mindre irriterande, klicka på Åtgärdscenter och i vänstermenyn på Ändra inställningar för User Account Control. Nu öppnas ett inställningsfönster där du kan välja när uac ska varna dig för förändringar av systemet. Vi rekommenderar Standardinställningen.

Säkerhetsnivå. Standardläget är förinställt på en lagom nivå.

Tips 2:
Anpassa Åtgärdscenter. Även om Windows 7 har program för det mesta kan det vara så att du inte vill att Åtgärdscenter ska rapportera om vissa av programmen. För att ändra inställningar för Åtgärdscenter klickar du på Ändra inställningar för Åtgärdscenter. I fönstret avmarkerar du de program som du inte vill att Windows 7 ska bevaka. Det kan vara bra om du till exempel installerar ett eget program för att hantera spionprogram.
_____________________________________________________

DEFENDER SKYDDAR MOT SPIONPROGRAM
Microsofts eget antispion-program heter Windows Defender, och fanns redan i Windows Vista. Windows Defender är ett nyttigt litet program som arbetar i det tysta och som du sällan märker av i ditt dagliga arbete med datorn. Det kan ändå vara värt att ta sig en närmare titt på hur programmet fungerar och vilka inställningar du kan göra.

För att aktivera programfönstret för Windows Defender klickar du på Kontrollpanelen/Windows Defender.

Programmet har väldigt få inställningar. För att läsa av datorn klickar du på Sök nu på startsidan.

Om du inte vill göra en fullständig sökning kan du i menyn längst upp också välja att göra en Snabbsökning av datorn.


Uppmaning. Defender säger till när du bör göra en säkerhetsskanning.

Om du vill att Windows Defender sköter allt kan du ställa in att programmet automatiskt söker igenom din dator med jämna intervall. För att göra det startar du programmet, och klickar på Verktyg/Alternativ. Här ställer in hur ofta och vid vilka tidpunkter du vill att programmet ska söka igenom datorn. Under rubriken Realtidsskydd bör du se till att alla alternativen är markerade för att du ska få bästa möjliga skydd.

Programmet är förinställt på att agera olika utifrån hur allvarliga intrångsförsöken bedöms vara.

Det rekommenderas att du behåller inställningarna som de är. Skulle du vilja ändra gör du det genom att klicka på Verktyg/Alternativ/Standardåtgärder.


Sökning. Defender söker igenom datorn och rapporterar.

Tips 1:
För att inte Windows Defender ska störa dig när du jobbar med datorn kan du markera Sök endast när systemet är inaktivt under Verktyg/Alternativ.

Tips 2:
Är du orolig för att Windows Defender ska förstöra något när det blockerar misstänkta program kan du under Verktyg/Alternativ/Avancerat markera Skapa återställningspunkt. Då får du en återställningspunkt som du kan återgå till om något går snett.


Färdigt. Inga misstänkta program hittades.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Så tolkar du varningar

Om någon skadlig kod lyckas ta sig in i din dator reagerar Windows Defender. Programmet har tre olika nivåer för hur allvarligt spionprogrammet är.

Allvarlig eller Hög: Programmet försöker skada datorn, samla in personlig information om dig, eller ändra inställningar utan din vetskap. Ta bort direkt!

Medel: Programmet kan ändra inställningar på din dator och samla in personlig information. Du bör vara mycket vaksam. Är du inte helt säker på programmet och dess tillverkare bör du ta bort det.

Låg: Programmet kan samla in personlig information, men fungerar enligt de licensvillkor som du godkände när du installerade det. Såvida inte programmet installerats utan din vetskap bör du i regel kontrollera användarvillkoren. Om du tycker att de är okej kan du använda programmet.
_____________________________________________________


FÖRENKLAD BRANDVÄGG LÄTT ATT SKRÄDDARSY

I Windows 7 har Microsoft slipat vidare på Windows brandvägg och gjort den lättare att använda. Inställningar för brandväggen hittar du under Kontrollpanelen/Windows-brandväggen.

Har du valt Windows förinställningar för säkerhet är brandväggen påslagen för både privata och offentliga nätverk. I grundinställningarna är brandväggen inställd på att blockera all inkommande trafik men att tillåta att program kommunicerar ut från din dator. De här inställningarna ger bara ett grundläggande skydd. När du installerar ett nytt program kan du därför ibland vilja konfigurera detta manuellt i Windows brandvägg. För att göra det klickar du på Tillåt att ett program eller en funktion passerar Windows-brandväggen i programmets högermeny.

Du får nu en lista med olika program där du kan välja om de ska tillåtas kommunicera i privata eller offentliga miljöer. Om du inte hittar programmet i listan kan du klicka på Tillåt ett annat program och manuellt söka reda på programmet.


Vip-kort. Här ser du vilka program som du tillåter passera brandväggen.


Lägg till. Här bestämmer du att ett program ska få passera.

Så ställer du in brandväggen
Du som vill ha ett maximalt skydd kan ställa in brandväggen på att blockera allt – och öppna endast för de program och funktioner du själv väljer. Det är en avancerad manöver som kräver att du har god koll på vilka program och tjänster som ska få kommunicera med internet.

För att blockera utgående trafik från datorn väljer du Avancerade inställningar. Högerklicka på ­Windows-brandväggen med avancerad säkerhet på Lokal dator och välj Egenskaper. Här väljer du i Domänprofil, Privat profil och Offentlig profil att brandväggen ska Blockera ­Utgående anslutningar. Klicka på Verkställ. Nu kommer inga av dina program att fungera med internet.

För att du manuellt konfigurera vilka program som ska få ”prata” med nätet klickar du på Regler för Utgående trafik. Välj Ny regel i högermenyn. Bocka för rutan Program och välj Nästa. Markera Följande programsökväg och klicka på Bläddra. Leta nu upp det program du vill godkänna (du måste hitta programmets körfil (exe-fil). När du hittat programfilen markerar du den och väljer Öppna. Klicka på Nästa. Markera Tillåt anslutningen och klicka på Nästa. Markera alla tre nivåer (Domän, Privat, Offentlig) och klicka på Nästa. Ge din nya brandväggsregel ett namn och klicka på Slutför.

Nu kommer det program du valt att fungera med Windows-brandväggen. Den här processen upprepar du sedan för alla program du vill ska kunna kommunicera ut från din dator.

Den avancerade brandväggen har också en rad olika inställningar utöver de för utgående trafik, men de flesta rör sådant som vanliga användare som du och jag sällan eller aldrig behöver bry oss om.

Tips 1:
En snabbväg till den avancerade brandväggen hittar du genom att skriva Avancerad i Start-menyn.

Tips 2:
Använder du ett säkerhetspaket med egen brandvägg, som till exempel Norton, McAfee, F-secure eller liknande bör du stänga av
Windows-brandväggen för att slippa problem. Gå till Kontrollpanelen/Windows-brandväggen/Ändra aviseringsinställningar. I nästa fönster markerar du Stäng av Windows-brandväggen (rekommenderas inte). Här kan du också välja hur brandväggen ska meddela dig när nya program försöker ta sig ut på nätet samt har möjligheten att blockera all inkommande trafik till din dator.

Tips 3:
Om du behöver öppna specifika portar i brandväggen följer du samma steg som när det gäller att öppna för program. Men i stället för att välja Program väljer du Port. Du får sedan välja vilka protokoll, TCP eller UDP som regeln ska gälla.

Tips 4:
Brandväggen kan hjälpa dig felsöka om du har problem att komma åt filer på andra datorer. Klicka på Felsök nätverket i vänstermenyn. Då får du välja vilket problem du behöver hjälp med. I vårt fall väljer vi Delade mappar. Vi letar efter en film på en av de nätverksanslutna datorerna. Vi skriver in datornamnet och den mapp vi tror oss söka. Windows Felsökaren kontrollerar vilka delade mappar som finns och hittar mappen Filmer som råkar vara just den vi letar efter.

Tips 5:
Om du efter diverse inställningar inte får ordning på din brandvägg behöver du inte gripas av panik. Återställ den bara till ursprungsläget. I brandväggen klickar du på Återställ standardvärden.


Toksäkert. Du kan blockera alla programs tillgång till internet.
_____________________________________________________

KOLL PÅ UPPDATERINGAR MED WINDOWS UPDATE
Den viktigaste säkerhetsfunktionen för din dator är att hålla Windows uppdaterat. Det gör du via funktionen Windows Update. Precis som med övriga säkerhetsinställningar får du redan vid installationen möjlighet att välja om du vill att Windows Update ska vara aktiverat eller inte. Det bör du absolut välja.

Om du är osäker på om du inte har Windows Update aktiverat går du till Kontrollpanelen/Windows Update. I nästa fönster kan du se när du senast uppdaterade din dator och även se historik över vad du tidigare uppdaterat.


Ställ in. I Ändra inställningar väljer du hur ofta uppdateringar ska göras.

För att ställa in Windows Update klickar du på Ändra inställningar i vänstermenyn. Nu kan du välja exakt när och hur ofta Windows Update ska installera uppdateringar av Windows.

Tänk på att Windows Update, om programmet tillåts att installera uppdateringar automatiskt, kan starta om din dator även när du inte är på plats. Vill du själv styra över exakt när en uppdatering ska installeras väljer du därför Hämta uppdateringar men låt mig välja om de ska installeras.

Nu är du nästan klar. En sak återstår. För att öka din säkerhet bör du också markera rutan Microsoft Update vilket gör att Windows nu också söker efter programuppdateringar till exempelvis Outlook, Live-program och andra produkter från Microsoft.

Tips 1:
Det är inte alla uppdateringar som du vill installera. Har du
Windows 7 Ultimate är det till exempel föga troligt att du vill installera alla de 35 språkpaket som erbjuds. Du kan dölja dem så att du slipper bli påmind ­­om dem. Markera en uppdatering och högerklicka på den och välj sedan Dölj uppdatering. Om du råkar dölja en uppdatering du senare vill installera går det bra att ta fram den igen genom att klicka på Återställ dolda uppdateringar i vänstermenyn i Windows Update.

För mycket. Du kan dölja de uppdateringar du inte behöver.
______________________________________________________

Följ med i Windows 7-skolan – här är alla sex delarna

Del 1: Kom igång. Lär dig hur du sparar filer och användarinställningar från din gamla dator samt hur du uppgraderar från Windows XP eller Windows Vista.

Del 2: Grund­läggande gränssnitt. Du får veta nya sätt att starta ­program, hur du organiserar dina filer och hur du bäst navigerar på datorn.

Del 3: Jobba smartare. Kortkommandon i kombination med nya Aktivitetsfältet. Hur du använder gadgetar och hur du söker på bästa sätt.

Del 4: Säkerhet. I del 4 får du en genomgång av nya Aktivitetscentret, med backup och andra ­möjligheter. Vi berättar också om Windows update.

Del 5: Media och internet. Genomgång av program som följer med Windows 7 – och vilka du bör ladda ned och komplettera med.
Del 6: Homegroups. Nu är det buslätt att sätta upp ett hemma­nätverk. Lär dig hur det funkar, hur du delar med dig av dina filer med mera.

De olika delarna kommer att visas här på pcforalla.se i takt med att de blir färdigskrivna.
x

Fakta

Svårighetsnivå: Medel.
Program: Windows 7.
Tid: 1 timme.

Det här lär du dig:

  • Använda Åtgärdscenter för att övervaka säkerheten.
  • Stoppa spioner med Windows Defender.
  • Ställa in brandväggen efter behov.
  • Hålla datorn uppdaterad.