I en grupptalan mot Facebook har en grupp användare lämnat in en stämningsansökan mot Facebook i USA. I stämningsansökan hävdar användarna att det nya användaravtalet som Facebook introducerade i slutet av förra året minskar användarnas privatliv.

- De ändringar i användaravtalet som Facebook införde mellan november och december förra året uppgav att det bättre skulle skydda användarnas integritet. Ändringarna har tvärtom försämrat integritetsskyddet bland användarna, står det i stämningsansökan.

Enligt stämningsansökan har Facebook uttryckt sig vilseledande och förvirrande när det presenterade det nya användaravtalet. Det framgår inte om stämningsansökan yrkar på skadestånd.

När Facebook i slutet av förra året ändrade på användaravtalet uppgav tjänsten att det nya avtalet ger användarna större kontroll över hur deras personliga information exponeras på tjänsten. Facebook introducerade även en ny funktion som var tänkt att göra det enklare för användarna att ställa in hur informationen publiceras.

Stämningsansökan har lämnats in av fem användare på Facebook som uppger sig företräda samtliga användare på tjänsten. Facebook har ännu inte uttalat sig i sammanhanget.

IDG News