Gis
Geographic infomation system. Ett samlingsnamn på de program som skapar databaser kopplade till geografiska platser. Det är gis-systemet som ser till att du kan se var du befinner dig på en karta, och att du förses med vägbeskrivningar, uppdateringar, information om restaurangutbud och så vidare.

Gps
En gps-mottagare (global positioning system) känner av de tre-fyra närmaste av någon av de 27 satelliter som befinner sig i omloppsbana kring jorden, mäter avståndet till var och en och kan utifrån detta räkna ut mottagarens position – med en felmarginal på omkring tre meter.

Rfid
Radio frequency identification är en snabbt växande form av positionsbestämning, som kan spåra föremål likaväl som människor. Rfid använder sig av ett batterilöst mikrochip som fästs på det du vill spåra – ett chark-företag kan till exempel spåra boskap under transport. Företag som UPS kan spåra sina vip-paket, en bil kan märkas i stöldskyddssyfte med mera. Mikrochipset befinner sig inledningsvis i ett passivt läge till dess att det tar emot en signal via radiovågor från en läsare. Chipset svarar med att skicka ut en signal, utifrån vilken det kan positionsbestämmas i en central databas.

Wlan – trådlösa nätverk
Gps är en bra teknik, men den har en svaghet.Den fungerar inte där du saknar sikt till de nödvändiga satelliterna. Ett komplement när du befinner dig inomhus är därför att använda trådlösa nätverk. De överför informationen över radiovågor med en räckvidd på mellan 25-100 meter. Genom att mäta signalstyrkan till olika accesspunkter i nätverket kan systemet räkna ut din position. Wlan-positionering har i dag en exakthet på plus, minus 50 meter.

Mobil positionering
Mobil positionering lokaliserar var en viss mobiltelefon befinner sig. Först fastställs vilken av teleoperatörens basstationer som är närmast den aktuella mobiltelefonen. Därefter mäts styrkan i den signal som mobiltelefonen använder för att kommunicera med stationen, och jämförs med den styrka med vilken övriga basstationer i närområdet känner av samma signal. Genom triangulering kan man då fastställa vad mobiltelefonen befinner sig. I tät-befolkade områden, där antalet basstationer är många, brukar exaktheten kunna skalas ned till 50 meter när. I glesbygd kan det vara åtskilliga mil mellan basstationerna, och exaktheten blir därmed sämre. Metoden har använts av polisen i flera år.