Google Latitude
En positioneringstjänst som låter en mobiltelefon positionsbestämmas av betrodda bekantskaper via deras Igoogle-konton. Tjänsten kan anpassas från detaljerad positionsbestämning till mer allmän, till exempel genom att bara ange vilken stad någon befinner sig i. Se vår guide här

Lociloci Pro hittar nallen
Svensk tjänst som låter dig spåra bekantas mobiltelefoner. De personer som godkänt att du får övervaka deras positioner dyker upp som små ikoner på en karta eller satellitbild. Kostar cirka fem kronor i veckan.
lociloci.se

E-pass finns redan
USA, Japan och de flesta EU-länder har infört e-pass. Rfidchips registrerar resehistorik och datum för gränspassager. Tekniken har kritiserats för att kunna avlyssnas av oberoende rfid-läsare, varpå rånare kan ta reda på om en resenär kommer från ett rikt land eller inte.

Vertizon Migo Kids Phone
Kycklingmammans dröm och barnets mardröm: En speciell telefon med begränsad taltid, funktioner som garanterar att den hålls avstängd under skoltid, och gps-positionering som varnar om barnet lämnar ett avgränsat område.
vertizonwireless.com

Tramigo T22 hittar bilen
Bilspårare som kopplas till bilbatteriet och göms i bilen. Med sms kan ägaren få reda på bilens position, stänga av motorn, får rapporter om när bilen passerar vissa gränser och lyssna av samtal inuti bilen.
tramigo.net

Rfid-implantat spårar dig
Rfid-chips i form av inopererade implantat. År 2004 började nattklubbar ägda av spanske entreprenören Conrad Chase att erbjuda rfid-implantat som identifierade vip-kunder. Rfid-implantat har ifrågasatts eftersom de möjliggör en stöld av en människas identitet.

Garmin Astro spårar hundar
En enhet med karta på färgskärm tar emot radiosignaler från en sändare monterad på ett hundhalsband, och hjälper dig att hålla koll på upp till tio olika jyckar i din hundflock. Handkontrollen berättar också om hunden springer eller sitter och vilken väg den tagit.
garmin.se