IDG News har fått ta del av dokument som enligt uppgift kommer från en källa som är nära förhandlingarna. De hemliga dokumenten kommer från pågående förhandlingar mellan USA, EU och en rad andra länder under vad som kallas Acta-avtalet. Acta är ett handelsavtal som är tänkt att användas för att bekämpa piratkopiering på framförallt internet.

Handelsavtalet har kritiserats starkt då förhandlingarna som pågått i två år har hållits bakom låsta dörrar och väldigt lite information kring avtalet har kommit ut till allmänheten.

I de dokument som läckt ut avslöjas att Acta diskuterar möjligheter att göra internetleverantörer ansvariga för den piratkopiering som sker över deras nätverk.

Skulle avtalet träda i kraft betyder det att internetleverantörer i de berörda länderna måste införa tekniska mekanismer som förhindrar exempelvis fildelning. Skulle de inte göra det skulle de bli juridiskt ansvariga och kan tvingas betala skadestånd.

- Ett exempel på en sådan policy är att internetleverantören måste åta sig att stänga av kunder som ägnar sig åt olaglig verksamhet på internet, står det i det läckta dokumentet.

Frankrike har redan infört en lag som tvingar en internetleverantör att stänga av en kund från internet om denna har ägnat sig åt olaglig fildelning och blivit varnad två gånger. Flera länder i Europa överväger nu att införa ett liknande system.

Flera personer inom EU-kommissionen uppger att de känner sig obekväma med hemlighetsmakeriet kring Acta-förhandlingarna.

- Det faktum att förhandlingarna hålls i hemlighet skapar misstankar. Vi diskuterar internt om de dokument som diskuteras ska släppas till allmänheten eller inte. Även om Bryssel skulle godkänna det så måste även de övriga tio Acta-medlemmarna godkänna det, säger en källa som talat med IDG News.

De länder som deltar i förhandlingarna är USA, EU, Kanada, Mexiko, Australien, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Jordanien, Marocko och Förenade Arabemiraten.

Nästa Acta-möte kommer att hållas i april i Nya Zeeland.

IDG News