I förra veckan lanserades den nya webbtjänsten Please Rob Me som använder sig av sociala medier för att hitta personer som lämnat sina hem och därmed utsatt sig själva för inbrottsförsök genom att meddela det på sociala nätverk.

Enligt upphovsmakarna är meningen med tjänsten inte att uppmana till brott utan informera om riskerna kring användandet av sociala tjänster. Genom att tala om för hela världen att du åkt hemifrån utsätter du dig för inbrottsförsök i ditt hem, uppger tjänsten.

Problemet har nu fått amerikanska försäkringsbolag att se över sina kunders användande av social medier. Tjänster såsom Google Buzz, Twitter, Facebook och Foursquare gör det enkelt för brottslingar att ta reda på när någon inte är hemma.

Enligt branschanalytiker kan försäkringsbolag i framtiden komma att granska inbrott i sina kunder hem för att se om kunderna har meddelat var de befinner sig på bland sociala medier. Skulle de visa sig att kunden avslöjat var de befinner sig kan försäkringsbolagen komma att ta ut en högre premie för försäkringen.

IDG News