Efter att IDG News avslöjat hemliga dokument som läckt ut från de pågående Acta-förhandlingarna har nu EUs datatillsynsman, Peter Hustinx, gått ut och kritiserat hemlighetsmakeriet kring förhandlingarna.

- Upphovsrätten är viktig för samhället och måste skyddas. Den får dock inte sättas högre än enskilda individers rätt till ett privatliv och integritetsskydd, säger EUs datatillsynsman Peter Hustinx.

IDG News rapporterade i förra veckan att man fått ta del av läckta dokument från de pågående förhandlingarna. De dokument som läckt ut avslöjar att en rad länder däribland USA, EU och Japan planerar att ta i med hårdhandskarna mot illegal piratkopiering på internet, såsom fildelning.

Några av de metoder som diskuteras är att göra internetleverantörerna ansvariga för illegal verksamhet som sker i deras nätverk. Internetleverantörerna måste då stänga av berörda kunder eller riskera att själva bli skadeståndsskyldiga.

Peter Hustinx har nu kritiserat EU-kommissionen för att det inte konsulterat med honom kring innehållet i förhandlingarna. Stämmer uppgifterna kring innehållet så hävdar Peter Hustinx att det kan röra sig om allvarliga frågor som rör individers fundamentala rättigheter.

Han är dessutom starkt kritisk till att Acta-förhandlingarna pågått i hemlighet i över två år utan att allmänheten har fått ta del av innehållet.

Normalt skickar EU-kommissionen ut information om pågående internationella förhandlingar till alla parlamentariker inom EU. I det här fallet har ingen information delgivits.

IDG News