En hemelektronikkedja i USA har lämnat in en grupptalan mot Sony, LG, Samsung, Hitachi och Toshiba. I stämningsansökan anklagas de asiatiska elektroniktillverkarna för att ha samarbetat i syfte att hålla priserna på optiska enheter uppe.

Stämningsansökan som lämnades in i onsdags förra veckan gör gällande att de nämnda elektroniktillverkarna har träffats vid upprepade tillfällen för att diskutera hur överenskommelser om att hålla priserna artificiellt höga på cd, dvd och blu-ray-spelare.

- När priserna på optiska enheter började sjunka ingick de anklagade företagen ett samarbete som gick ut på att förhindra konkurrenter från att ta sig in på marknaden. De anklagade har även tillsammans hållit priserna på dessa produkter höga genom en gemensam överenskommelse, står det i stämningsansökan från den amerikanska hemelektronikkedjan Prisco Electric Co. Inc.

Det amerikanska justitiedepartementet har sedan tidigare utfärdat ett domstolsföreläggande mot Samsung där företaget misstänks för oegentligheter på marknaden för optiska enheter.

Det amerikanska justitiedepartementet har undersökt Samsung sedan i oktober förra året efter misstankar om prisfixering.

Inget av de anklagade företagen har ännu uttalat sig om stämningsansökan.

IDG News