I förra veckan läckte webbplatsen Cryptome ett konfidentiellt dokument som visar riktlinjer för hur Microsoft hanterar kunders personliga information i samband med misstanke om ett brott.

Nu har Cryptome även lagt händerna på ett liknande dokument som uppges visa hur Facebook hanterar sina användares uppgifter om det råder misstanke om brott och polisen begär ut uppgifter.

Handboken som heter ”Facebook Subpoena/Search Warrant Guidelines” (Facebooks vägledning för stämningsansökan och husrannsakan) är daterad från 2008 vilket betyder att det kan finnas en senare version. Handboken visar att Facebook lämnar ut följande uppgifter till polisen i utbyte mot en domstolsorder eller husrannsakanbeslut:

  • Användarens fulla profil.
  • Samtliga bilder som användaren har laddat upp på tjänsten och bilder som användaren har blivit ”taggad” på.
  • Samtliga personuppgifter som finns lagrade om användaren.
  • Information om en viss grupp på Facebook och en lista på samtliga av dess medlemmar.
  • De ip-adresser användaren loggat in från de senaste 90 dagarna.

Enligt handboken erbjuder Facebook även att ge ut specifik information som inte listas ovan. Denna information måste dock efterfrågas av en myndighet.

IDG News