Ett nytt förslag på hur amerikanska myndigheter ska förhålla sig till internet kan komma att ändra på en rad saker i framtiden. I dokumentet ”Internet Policy 3.0” föreslår lagstiftare att det är dags att amerikanska myndigheter slutar lämna internet ifred.

Bland de punkter som tas upp diskuteras hur privatliv och barn ska skyddas på internet. Vidare behandlas även saker som cybersäkerhet, skydd av upphovsrätten och reglering av innehållet på internet.

Diskussionerna kring Internet Policy 3.0 uppges vara flexibla men kan resultera i att nya lagar skrivs.

I tidigare amerikanska policydokument har amerikanska myndigheter valt att inte gå in och försöka reglera internet. Enligt Lawrence E. Strickling som är sekreterare på det amerikanska handels och kommunikationsdepartementet är det nu dags för myndigheterna att anpassa sig till de sociala förändringar som internet inneburit.

I Storbritannien håller ett liknande lagförslag med namnet Digital Economy Bill på att godkännas i det brittiska parlamentet. Digital Economy Bill har kritiserats för att det gör för stora anspråk på användarnas integritet i jakten på brott mot upphovsrättsskyddat material.