Den amerikanska säkerhetsmyndigheten Department of Homeland Security arbetar på en ny teknik som ska göra det möjligt för smartphones att upptäcka explosivt material och rapportera detta till myndigheterna.

Tekniken som går under namnet Cell-All består av en liten sensor som kan komma att byggas in i framtida smartphones. Sensorn ska kunna upptäcka olika typer av material som finns i telefonens omgivning.

Upptäcker sensorn ett farligt material i sin närhet, såsom explosiva eller mycket brandfarliga kemikalier, kan den använda sig av telefonen för att automatisk rapportera upptäckten till amerikanska myndigheter. Ägaren av telefonen kommer även att varnas med hjälp av olika metoder såsom en ljudsignal, textmeddelande eller telefonsamtal.

– Vårt mål är att skapa en enkel och kostnadseffektiv lösning för att skydda våra medborgare mot terrorism, säger Stephen Dennis, produktchef för Cell-All på Department of Homeland Security.

Det framgår inte när tekniken är klar eller om den kommer att implementeras i framtida smartphones i USA. Enligt Stephen Dennis hoppas han kunna presentera 40 fungerande prototyper för test om cirka ett år.

Department of Homeland Security arbetar för närvarande med fyra stycken mobiltelefontillverkare, Qualcomm, LG, Apple och Samsung. Enligt Department of Homeland Security så kommer användarna att kunna välja själva om de vill utnyttja tekniken.