Europakommissionen lovade igår att lägga fram ett förslag som uppmanar till en bättre insyn i det hemlighetsfulla Acta-avtalet vid nästa möte som tar plats i Nya Zeeland i mitten av april.

Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) är ett planerat handelsavtal mellan USA, EU, Kanada, Mexiko, Australien, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Jordanien, Marocko och Förenade Arabemiraten. Syftet med avtalet är att skapa ett samarbete mellan medlemsländerna för att bekämpa piratkopiering och plagierade produkter.

Det kontroversiella Acta-avtalet har fått stark kritik på grund av stort hemlighetsmakeri. Alla diskussioner har hållits bakom låsta dörrar och väldigt lite information kring avtalet har delgetts allmänheten.

I februari i år fick IDG News tag på flera hemliga dokument som läckt ut från Acta-förhandlingarna. I de läckta dokumenten avslöjas bland annat att Acta diskuterar möjligheten att göra internetleverantörer ansvariga för den piratkopiering som sker över deras nätverk.

Eva Lichtenberger vid Europaparlamentet kräver nu att alla detaljer kring Acta ges till allmänheten. Skulle inte detta ske så anser Eva Lichtenberger att EU bör dra sig ur avtalet helt och hållet.

– Vi måste göra avtalet öppet för allmänheten, och om Europakommissionen misslyckas med det så borde Europa dra sig ur, säger Eva Lichtenberger.

IDG News