Mozilla uppger att företaget håller på att förbereda ett verktyg som gör det möjligt att kontrollera om ett insticksprogram behöver uppdateras. Funktionen finns redan inbyggd i Firefox 3.6 men Mozilla vill erbjuda funktionen som en webbtjänst till användare av IE, Chrome, Safari och Opera.

Webbtjänsten kommer framförallt att kontrollera att webbläsarna har de senaste versionerna av insticksprogram såsom Adobe Flash och Apple Quicktime. Två insticksprogram som ofta utnyttjas av hackare.

Stödet för IE kommer att vara begränsat till IE7 och IE8 och kommer dessutom inte att kontrollera lika många insticksprogram som för de andra webbläsarna.

Mozilla har lagt upp en testversion av den nya webbtjänsten och företaget meddelar att den skarpa versionen kommer att bli klar inom kort. Den färdiga webbtjänsten kommer att finnas här.

IDG News