Nu har det kommit ett ordentligt bakslag för de som säger att piratkopiering har en ofördelaktig påverkan på ekonomin. OS News rapporterar om att amerikanska regeringens Accountability Office (GAO) fick uppgiften att gå igenom hur piratkopiering påverkar den amerikanska ekonomin. Deras slutsats är att alla dessa studier är felaktiga, man går till och med så långt att man menar att piratkopieringen har en positiv effekt på ekonomin.

Genom åren har flera upphovsrättorganisationer som MPAA och RIAA pekat på de negativa konsekvenserna av olaglig nedladdning. Ibland innehöll deras rapporter siffror som uppgavs komma från regeringskällor. Därför gav amerikanska kongressen GAO uppgiften att se hur det stämmer.

Av de tre mest kända studierna menar GAO att studierna "kan inte styrkas på grund av avsaknaden av underliggande studier. Varje metod (för mätning) har sina begränsningar, och de flesta experter har kunnat konstatera att det är svårt, om inte omöjligt, att se hur det påverkar ekonomin i dess helhet. "

"Konsumenter använder ibland piratkopierade varor till "stickprov" av musik, film, program eller spel innan de köper legitima kopior. Det kan leda till ökad försäljning av lagliga varor", skriver GAO i ett uttalande.
Man är dock tydliga med att piratverksamhet ändå är ett betydande problem, men det är svårt att bedömda effekterna.