Visste du att information som vad du heter, din profilbild, vilka som är dina vänner, vilka grupper du är med i de rekommenderade grundinställningarna är tillgängliga för alla? Nytt sedan december är att denna information dessutom är sökbar hos Internets sökmotorer. För att slippa detta måste du göra en del inställningar.

Så här gör du:

1. Klicka fram rullgardinsmenyn längst upp till höger på din startsida. Välj Sekretessinställningar.

2. Nu har du kommit till översiktsidan där du kommer åt alla dina sekretessinställningar. Den första avdelningen vi väljer att besöka är Profilinformation. Klicka dig vidare.


Profilinformation

Här bestämmer du hur innehållet i ditt Facebookkonto ska visas för olika användare. Du kan välja att information visas för Alla, Vänners vänner, Bara mina vänner eller Anpassad. Anpassad låter dig välja någon av Alla, Vänners vänner eller Bara mina vänner, med undantag för enstaka användare som du inte vill låta se informationen. Kanske vill du exempelvis dölja information om din familj för din chef, eller kanske dölja information om vem du är ihop med för din gamla expojkvän?

En del information vill du hålla borta för enstaka individer. Då väljer du Anpassad.

Fotoalbum har ingen generell inställning. Här går du in och bestämmer sekretessinställningar för varje album (mapp) med bilder du skapat på Facebook. Här är inställningarna ännu mer finmaskiga. Du kan välja allt från att bara du själv till att hela världen kan se ett visst album.


Kontaktinfomation

Nästa viktiga avdelning är Kontaktinformation. Här finns en mängd uppgifter att ta ställning till. Här är det inte lika självklart att endast välja alternativen Bara mina vänner eller Vänners vänner. För en del av tjusningen är ju att du vill kunna bli kontaktad av gamla kompisar som söker på ditt namn i Facebook. Därför väljer många inställningen Alla bredvid rubrikerna Lägg till mig som vän och Skicka meddelande till mig. Blir du kontaktad av någon som du inte vill bli vän med är det bara att tacka nej.


Applikationer och webbplatser

I den här kategorin kan du styra vad de så kallade Facebookapparna (tilläggsprogram som exempelvis Farmville) har tillgång till för information. Den är ur sekretessynpunkt viktigaste inställningen är Vad dina vänner kan dela med sig av om dig. Här bestämmer du nämligen vilken information som dina vänners Facebookappar kan hämta från ditt konto. Information som många gånger är nödvändiga för att tjänsten ska kunna fungera (exempelvis hålla reda på vänners födelsedagar). Vill du hålla uppgifterna för dig själv gör du klokast i att klicka på Redigera inställningar, och på följande sida bocka ur alla de uppgifter som du vill dölja.


Sökningar

Den sista riktigt viktiga avdelningen att besöka når du genom att klicka på rubriken Sök på sidan för Sekretessinställningar. Här bestämmer du två saker.

1) Sökresultat på Facebook. Vilka vill du ska kunna hitta dig när de söker på exempelvis ditt namn? Precis som under Profilinformationen kan du här välja mellan Alla, Vänners vänner eller Bara mina vänner. Hur mycket information som visas om du väljer Alla beror på dina inställningar i ovanstående avdelningar.

2) Offentliga sökresultat. Med rutan ikryssad kommer din profilinformation vara indexerbar av sökmotorer utanför Facebook. Det innebär att det exempelvis kommer upp Facebookträffar då någon söker på ditt namn på Google. Vill du slippa detta, ta bort bocken i rutan. Observera att det bara är information som under Profilinställningar och Kontaktinformation ställt in som tillgänglig för Alla som blir sökbar om rutan är ikryssad.