En italiensk domstol dömde igår att italienska internetleverantörer inte kan hållas ansvariga för vad deras kunder sysslar med på internet.

Domaren Antonella Izzo avslog en ansökan från den italienska antipiratorganisationen FAPAV (Audiovisual Antipiracy Federation) om att Telecom Italia måste identifiera kunder som brutit mot upphovsrättslagen och lämna ut deras uppgifter till myndigheter.

Antonella Izzo avslog dessutom ansökan om att landets internetleverantörer måste stänga av internetanvändare som ägnar sig åt olaglig fildelning.

Domstolsutslaget innebär ett viktigt prejudikat för hur lagarna kring internet kommer att formas i Italien. FAPAV representerar de italienska upphovsrättsägarna och Telecom Italia är uppbackat av Italian Association of Internet Providers (AIIP), en organisation för italienska internetleverantörer.

– Vi är mycket nöjda då domaren har gjort avslag på nästa samtliga av FAPAVs yrkanden och gör därmed Telecom Italia ansvarsfritt för vilken typ av material som flödar på internet, uppger en källa inom Telecoma Italia.

Samtliga internetleverantörer i Italien såg positivt på domstolsbeslutet. Hade domaren godkänt FAPAVs krav hade det drabbat samtliga internetleverantörer i landet.

– Den enda delen av domstolsbeslutet som föll till FAPAVs fördel är att vi måste vidarebefordra ett klagomål från en tredje part till en åklagare samt kommunikationsministeriet. Det handlar med om form än funktion då en tredje part kan ta ett klagomål direkt till en åklagare utan att gå via oss, säger Telecom Italias representant.

Trots den uppenbara förlusten ansåg FAPAV att domstolsbeslutet var en seger då domaren godkände att Telecom Italia måste vidarebefordra organisationens klagomål till myndigheterna.

IDG News