Det var inte många år sedan vi låste in våra värdeföremål i ett bankfack. Där kunde vi känna oss säkra på att de var i tryggt förvar.
Även om huset brann ned eller om vi fick inbrott visste vi att våra viktiga dokument inte riskerade att försvinna.

En online-backup bygger på precis samma tanke. I stället för att lagra dina säkerhets-kopior hemma ligger de på distans. Men till skillnad från på bankfackets tid sker över-föringen med automatik.
Det du gör är att installera ett program på din dator och berätta vilka mappar du vill ska säkerhetskopieras. Programmet för sedan automatiskt över filerna till en extern server, alltså en dator hos det företag du köpt tjänsten av.

Så länge din dator fungerar som den ska ligger backup-programmet osynligt i bakgrunden, och när du sparar nya filer på din hårddisk kopieras de över till den externa servern utan att du behöver göra någonting.

Skulle olyckan vara framme och du blir av med dina filer är det lätt att rädda dem. Du behöver bara installera programmet på nytt, logga in och klicka på återställningsknappen. Efter en stund har du kopierat tillbaka dokumenten till din hårddisk. Du måste inte återställa dem på samma dator. Köper du en ny kan du använda din online-backup för att flytta över dina gamla filer.

Passar den som är glömsk
En av de stora poängerna med online-backup är att allt sker med automatik. Du som är disciplinerad kan förstås lika gärna spara dina viktiga filer på exempelvis cd, dvd eller usb-minne. Problemet är bara att det är lätt att glömma. Gjorde du den senaste säkerhets-kopian före mormors 80-årsdag är bilderna borta om du får en hårddiskkrasch efteråt.

En online-backup är däremot alltid aktuell utan att du behöver tänka på det. Och till skillnad från skivor och diskar befinner den sig inte på samma plats som din dator. Det gör förstås skillnad om hela huset skulle brinna ned eller om allt du äger stjäls vid ett inbrott eller förstörs vid en översvämning.

Det finns också andra fördelar. Externa lagrings-media har inte en evig livslängd, men lägger du ut kopieringen på ett företag har de tekniska experter som ser till att tekniken uppdateras.
Flera av tjänsterna har dessutom ett webbgränssnitt som låter dig komma åt dina filer från valfri internetuppkopplad dator. Logga bara in så kan du ladda hem filer från din säkerhetskopia. Sitter du på jobbet och behöver komma åt ett dokument som ligger på hemmadatorn kan du hämta det från din online-backup.

En digital sengångare
Ditt backup-program skulle kunna jämföras med ett antivirusprogram. Det ligger hela tiden i bakgrunden och skyddar din dator. Förutsättningen för att du inte ska märka det är förstås att det inte slöar ned datorn eller din internetuppkoppling.

Programmen är därför konstruerade som ett slags digital sengångare. De tar inte upp speciellt mycket datorkraft, och för att inte störa övrig internettrafik går överföringen till internet långsamt.
När PC för Alla har testat programmen har vi inte heller upplevt att det skulle vara något problem att de ligger i bakgrunden. Inget av våra vanliga program stördes av att vi hade en online-backup påslagen. För dig som måste få maximal internettillgång har programmen dessutom en pausfunktion som gör att överföringen avbryts.

Motsatsen, en turboknapp som överför allt på en gång, är dock något samtliga saknar. För som du ser i testet på nästa sida tar överföringen till internet löjligt lång tid. F-Secure, som var långsammast, behövde över sju timmar för att föra över en gigabyte information. Har du fyllt din hårddisk med flera hundra gigabyte information kan säkerhetskopieringen ta flera dagar. En möjlighet att snabbt kopiera över informationen hade med andra ord varit en fördel.

I säkert förvar
Ett dilemma med online-backup är förstås säkerheten. Alla tjänster använder någon form av kryptering, men eftersom alla utom en öppnar din information med lösenord som du väljer själv betyder det att informationen är lika säker eller osäker som exempelvis ditt Facebook-konto eller din Gmail. En annan säkerhetsinvändning handlar om lagringen. Här utlovar alla företag att dina filer är i säkert förvar. Serverdatorerna står uppställda i kylda datorhallar med höga säkerhetskrav.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen säkerhetslösning är hundraprocentig. Har du extremt känslig information kanske du inte ska föra över den via internet. Det är också viktigt att vara medveten om att även i stora datorhallar kan information försvinna. Någon fullständig garanti kan du inte få.

Men risken att något sker exakt när du har drabbats av en datorkrasch är liten. Vill du vara extra säker kan du kombinera flera olika lösningar för säkerhetskopiering. Som du ser i rutan ovan finns det många sätt att lagra filer, och inget av dem är speciellt dyrt.

Och även om backup kan kännas lite krångligt är det betydligt mindre tidskrävande än ett besök på gamla tiders bankfack.