Enligt DN kommer Sveriges kommuner och landsting, SKL, I dag att lägga fram riktlinjer för hur kommunpolitiker får använda Twitter. Enligt SKL använder i dag ett 60-tal kommuner och några landsting Twitter. En del använder även Facebook för att kommunicera med allmänheten.

– Alla ska kunna få reda på vilka sociala medier som kommunen är aktiv på, säger Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting till DN.

Eftersom Twitter kommer att användas som en officiell kommunikationskanal så kommer all kommunikation över medier även att klassas som en allmän handling.

För att undvika att privata och offentliga twitterinlägg blandas samman så kommer speciella riktlinjer att arbetas fram.

– Det finns ingen ordentlig struktur just nu, men kommunerna bör ha en dokumenthanteringsplan. Det är också viktigt att kommunerna beslutar hur och vilka som ska arbeta med de här kanalerna, säger Staffan Wikell till DN.

Enligt Staffan Wikell så kommer allt fler kommuner och politiker att börja använda Twitter och bloggar som en ny kommunikationskanal framöver.