En federal appellationsdomstol i USA har gett sin välsignelse till den amerikanska skivindustrin som får tillåtelse att jaga olagliga fildelare som identifierats med hjälp av ip-adresser.

Domstolsfallet gäller ett åtal mot en student vid ett universitet i New York som stod misstänkt för att ha spridit sex stycken musikfiler olagligt med hjälp av fildelningstjänsten Gnutella.

Den amerikanska skivindustrin, RIAA, försökte använda studentens ip-adresser som bevis för att fildelningen skett från studentens dator. Studenten anropade det första tillägget i den amerikanska grundlagen som är tänkt att skydda en individs privatliv.

Den amerikanska appellationsdomstolen avslog studentens åberopan av den amerikanska grundlagen och gav RIAA rätt att identifiera en person som begår ett brott mot upphovsrätten.

– I den mån anonymitet används för att dölja brott mot upphovsrättslagarna eller för att underlätta ett sådant brott för andra personer så kan inte det första tillägget skydda den anklagade, skriver appellationsdomstolen i sitt domstolsbeslut enligt Wired.