Enligt Adobes ekonomichef, Kevin Lynch, så påminner Apples vägran att tillåta Flash på iPhone om George Orwells framtidsskildring, 1984. Kevin Lynch anklagar Apple för att ha blivit ”storebror”, den raka motsatsen till de värderingar företaget en gång stod för.

– Historien är större än html gentemot Flash. Det handlar om friheten att välja på webben, säger Kevin Lynch.

I sitt tal refererade Kevin Lynch till Apples kända teveannons som visades 1984. Annonsen speglade Apple som en rebell mot det etablerade kontrollsamhället och hämtade influenser från George Orwells roman, 1984.

Kevin Lynch jämför även Apple med 1800-talets järnvägsbyggare i USA. Då hindrades utbyggnaden av järnvägarna på grund av att olika företag använde sig av olika storlekar på järnvägsspåren.

– Det var inte bra för varken den amerikanska ekonomin, amerikanska företag eller konkurrensen. Men det är precis vad Apple försöker göra nu, och det är precis i motsats till vad internet står för, säger Kevin Lynch.

Uttalandet gjordes under gårdagen på den årliga konferensen Web 2.0 i San Fransisco. Enligt Kevin Lynch kommer Adobe att skapa verktyg för att utveckla interaktiva webbplatser som bygger på html5. Han tror dock att Flash alltid kommer att ligga ett steg före.

Nedan följer Apples reklamfilm från 1984 som Kevin Lynch referrade till.

IDG News