Tjocka väggar är givetvis svåra att penetrera för de trådlösa signalerna. Större vinkel mot väggen medför längre väg genom väggen, så försök låta signalen gå vinkelrätt in i väggen om möjligt.

Undvik annan störande utrustning. Mikrovågsugnar, trådlösa telefoner och liknande använder samma frekvensband som wifi, så placera inte din repeater på mikron eller vid telefonens basstation. Testa också med olika kanaler för att få så bra signal som möjligt.

Ställ din repeater relativt högt upp, och helst inte inträngd i ett hörn.

Placera inte ut för många bryggor i ditt nätverk. De fångar urskillningslöst upp och återutsänder alla signaler de hittar i nätverket. Det gör att den kanal som används kan fyllas, vilket medför sänkta prestanda.

Blanda helst inte olika nätverksstandarder. Har du fortfarande datorer som använder 802.11b-standard kan det sänka hastigheten i nätet rejält.