Trots stora protester kan Google komma att införa en ny tjänst som gör det möjligt att identifiera en persons ansikte på internet. Tanken är att tjänsten skulle kunna införas på Google bildsöktjänst, Google Images.

Google erbjuder redan i dag en liknande funktion i bildhanteringsprogrammet Picasa. Picasa är dock begränsat till användarens egna bilder, medan en liknande tjänst på Google skulle kunna identifiera alla bilder av en viss person på internet.

– Ansiktsigenkänning är ett område vi diskuterar, men det är också något som vi måste diskutera och planera väldigt noggrant innan vi tar ett beslut, säger Googles vd, Eric Schmidt till Financial Times.

I teorin skulle en sådan tjänst betyda att det går att ladda upp en bild av en viss person och sedan få fram all information som Google har om personen, endast med hjälp av ett fotografi.

Google fick mycket kritik i förra veckan då företaget erkände att det samlat in information från privata trådlösa nätverk runt omkring i Europa. Google hävdade att det berodde på ett misstag i den kod som användes.