I ett försök att möta den olagliga fildelningen på internet diskuterar de stora filmbolagen nya möjligheter för att distribuera filmer via internet. Ett förslag som diskuteras nu enligt Wall Street Journal är att göra nya filmer tillgängliga för nedladdning endast en månad efter att de haft premiär på biograferna.

I dagsläget brukar det dröja cirka fyra månader innan en film släpps på dvd eller på olika filmtjänster. Förslaget som än så länge är på diskussionsstadiet föreslår att filmerna som erbjuds för nedladdning ska kosta mellan 20 till 30 dollar (cirka 160 till 240 kronor).

Trots att intäkterna från biografer i USA ökade med cirka tio procent under förra året har intäkterna från dvd-försäljning minskat med 27 procent sedan 2004. Enligt Wall Street Journal så skulle en överenskommelse kring förslaget kunna betyda att en ny typ av filmtjänster kommer att bli tillgängliga redan i år.

Skulle förslaget godkännas av filmbolagen är chansen stor att det endast kommer att gälla i USA inledningsvis.

Minskar olaglig fildelning om filmerna går att köpa tidigare?
Det är inte längre tillåtet att rösta.