De holländska säkerhetsforskarna Christophe Devine och Damien Aumaitre uppger att de kommer att visa upp allvarliga brister i Windows 7 och OS X under nästa månads säkerhetskonferens, Hack in the box, som tar plats i Amsterdam nästa månad.

Enligt de båda säkerhetsforskarna har 64-bitarsversionen av Windows 7 ett säkerhetshål som gör det möjligt att ta kontroll över datorn. De använder sig av en metod som kringgår operativsystemets inbyggda säkerhetsspärrar.

– Problemet är relaterat till en funktion för datorns moderkort. Det gör det mer eller mindre omöjligt att lösa säkerhetshålet med en uppdatering av Windows 7, säger Dhillon Andrew Kannabhiran som organiserar Hack in the box.

Säkerhetshålet i OS X ska enligt de båda forskarna vara enklare att fixa, men problemet är desto större ur en säkerhetssynpunkt. Problemet ska inte bara drabba Macdatorer som kör OS X, utan även Ipod Touch, Iphone och Ipad.

– Vi pratar om kärnan i OS X. Vi har inte utforskat alla möjligheter än, men det vi kan åstadkomma hittills är allvarligt, säger Dhillon Andrew Kannabhiran.

Både Microsoft och Apple har enligt de båda säkerhetsforskarna fått ta del av informationen och undersöker saken just nu.

IDG News