Det nya lagförslaget är ett tillägg till Homeland Security Act som trädde i kraft 2002. Det tillfälliga arbetsnamnet på lagförslaget är ”Protecting Cyberspace as a National Asset Act of 2010” och består av 197 sidor.

Meningen med lagförslaget är att ge den amerikanska staten möjlighet att stänga av eller på annat sätt kontrollera delar av internet under en krissituation. Lagförslaget ska också ge myndigheter möjligheten att ta kontroll över utvalda företag som verkar inom USA:s infrastruktur på internet.

Lagförslaget gör gällande att de företag som väljs ut måste följa myndigheternas instruktioner eller drabbas av böter.

Enligt nyhetstjänsten Cnet har förslaget mött kritik från bland annat Techamerica, vilket är den största lobbygruppen för teknikföretag i USA. Enligt Techamerica skulle det aktuella lagförslaget ge amerikanska myndigheter total kontroll över delar av internet.

"Företag tvingas spionera"
Enligt Techamerica skulle även lagförslaget i sin nuvarande form ge amerikanska myndigheter makten att tvinga privata företag att spionera på amerikanska medborgare. Dessutom kan den amerikanska staten stänga ned eller på annat sätt kontrollera både webbplatser och internets infrastruktur.

Enligt den amerikanska senatorn Joe Lieberman måste den amerikanska senaten ge det nya lagförslaget högsta prioritet.