Så stoppar du nedladdning i Windows XP

I Windows XP är det lite knepigare än i Vista att begränsa barnens behörighet på datorn. Ett alternativ är att använda programmet Steady State från Microsoft. Det är gratis och används av bland annat internetkaféer för att reglera vad användarna ska få komma åt på datorn. Det har dock två nackdelar: Programmet är på engelska och det gör XP lite fulare.

1. Ladda ned Steady State.
Du hittar programmet på pcforalla.se/steadystate. Klicka först Continue för att validera din version av Windows, sedan Download för att ladda ned och installera Steady State. (Klicka Kör i Internet Explorer för att installera på en gång.) Tänk på att kryssa ur rutan för att installera Microsofts verktygsfält om du inte vill ha det.

2. Starta programmet.
Om ditt barn inte redan har ett konto, börja med att skaffa ett (se steg 1 i guiden för föräldrakontroll i Vista/Windows 7).
Öppna Steady State. I första skärmen som dyker upp kan du välja olika säkerhetsinställningar. Klicka på ditt barns konto under User settings för att konfigurera inställningarna.

3. Blockera relevanta avdelningar.
När du har klickat på ditt barns konto får du fram ett fönster med fyra flikar: General, Windows Restrictions, Feature Restrictions och Block Programs. Så här använder du dem:

  • General. Här kan du klicka i Lock Profile From Permanent Changes. Gör det om du vill att alla inställningar ditt barn ändrar ska återställas så fort de loggar ut.
    Under Session Timers ställer du in tiden ditt barn ska få använda datorn. Bocka ur om du inte vill tidsbegränsa datoranvändandet.
  • Windows Restrictions. Här kan du tillåta eller förbjuda både det ena och andra i Windows, beroende på hur mycket på datorn du vill att ditt barn ska ha tillgång till. Se till att kryssa i Allow only programs in the programs files and windows to run, då stoppas alla program som du inte har installerat i dessa mappar.
  • Feature Restrictions. Här gör du inställningar för Internet Explorer och Microsoft Office. Vet du inte vad du ska kryssa i kan du alltid utgå från Medium Restrictions.
  • Block Programs. Här blockerar du program som finns installerade på datorn som du inte vill att ditt barn ska använda.

Fakta

Att olovligen ladda ned upphovsrättsskyddat material strider mot lagen. Från 1 april 2009 gäller också den så kallade Ipredlagen, som gör det lättare för upphovsrätts­innehavare (till exempel film- och skivbolag) att bevisa vem som laddat ned. Nu kan de i domstol begära att få veta vem som står bakom ett visst ip-nummer som har laddat ned olagligt.

Om domstolen går med på detta, måste bredbandsleverantören lämna ut uppgifterna. Upphovsrätts­innehavaren kan sedan driva ett civilrättsligt mål mot personen bakom det ip-numret.

Över 100 000 kronor kan du bli tvungen att betala – enbart i rättegångskostnader. Sedan tillkommer skadestånd. Jämfört med brottmål så kan civilmål dessutom ta längre tid, vilket gör det till en extra kostsam process.