Google lanserade i dag Google App Inventor vilket är ett nytt verktyg för att skapa applikationer för Android. Till skillnad från andra verktyg kräver Google App Inventor inga kunskaper i programmering.

För att skapa en applikation behöver användaren endast rita upp programmet med hjälp av olika verktyg som finns tillgängliga i programmet. Logiken i applikationerna skapas sedan genom att dra och släppa block med olika logiska funktioner.

Med hjälp av Google App Inventor hoppas Google kunna öka antalet applikationer för Android genom att förenkla utvecklingsprocessen. Google App Inventor finns än så länge i en betaversion och vill du prova det så måste du ansöka om att få bli en betatestare.