Domstolsbeslutet kommer efter att en rysk domstol beslutat att ett videoklipp som publicerats på Youtube är rasistiskt och klassats som hatbrott. Dessutom blockerades även tre stycken internetbibliotek och sajten web.archive.org som arkiverar raderade eller nedstängda webbplatser.

Det videoklipp som orsakade domstolsbeslutet heter ”Russia to Russians” och ansågs av en tidigare domstol redan i november förra året vara en extremistvideo med rasistiska inslag.

Den ryska internetleverantören har försökt övertyga domstolen att det går att blockera endast det aktuella videoklippet utan att behöva blockera hela Youtube, något som den ryska domstolen ignorerade.

Google har kritiserat domstolsbeslutet och anser att det är ett hot mott yttrandefriheten.

– Vi anser att det här domstolsbeslutet bryter mot paragraf 29 i Rysslands grundlag som garanterar informationsfrihet, uppger en taleskvinna för Google till The Moscow Times.

Enligt Google kan Youtube enkelt ta bort videoklipp som anses stötande eller bryta mot lokala lagar.

Det är ännu osäkert hur länge blockeringen av Youtube kommer att vara aktiv eller om den kommer att hävas överhuvudtaget. Ryssland har censurerat enskilda webbplatser tidigare, det här är dock första gången en stor välkänd utländsk webbtjänst har drabbats.