Militärövningen som går under namnet Cyber Storm 3 leds av USA och Sverige kommer att bistå med olika myndigheter och resurser. Bland annat kommer FRA att bistå med information i övningen.

Enligt Jan Donnér som är chef för informationssäkerhet på FRA så finns det reellt hot inom cyberkonflikter och Sverige måste ta hotet på allvar. Han menar att det i dag finns både länder och organisationer som aktivt arbetar med att underminera och attackera andra länder i cyberrymden.

– Vi ser hur flera stater och organisationer bygger upp sin kapacitet att kunna slå mot andra länder. Man vill verka utan att synas, säger Jan Donnér till SvD.

Det är första gången Sverige deltar i den amerikanska militärövningen. Cyber Storm kommer att ske under september och de svenska myndigheter som kommer att vara med inkluderar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), samt FRA.

Kärnan i övningar kontrolleras av CIA, Pentagon och ett antal amerikanska krismyndigheter. Totalt kommer 200 myndigheter och företag från olika länder att vara med i övningen.

– Det handlar om att bygga en gemensam lägesbild. Inget land klarar sig självt, säger Richard Oehme till SvD.

Det är ännu okänt vilka andra länder som kommer att delta i övningen. Enligt USA har flera allierade länder och Natomedlemmarna bjudits in.