Konsumentverket påbörjade under våren en granskning av 29 svenska sms-låneföretag. Anledningen till granskningen var att flera av företagen erbjöd lån utan ränta. Istället tog företagen ut en engångsavgift, något som strider mot konsumentkreditlagen.

Utredningen slutade med att 20 av de granskade företagen var tvungna att ta bort den fasta avgiften som i vissa fall låg på mellan 400 till 500 kronor. Vissa av företagen ändrade till räntelån medan andra sänkte den fasta avgiften till mellan 100-150 kronor.

– Som kredittagare är man bara skyldig att betala en avgift som motsvarar kostnaderna för en specifik kredit, till exempel personalkostnaderna. Vill bolagen få in pengar till vinst måste det bli genom att ta ut ränta, säger Anna Hallqvist, jurist på Konsumentverket till DN.se.

Tre av företagen bestämde sig för att lägga ned verksamheten helt till följd av granskningen. Cirka tio av företagen har angett till Konsumentverket att de sänkt sina avgifter.

Trots ändringarna så blir den totala kostnaden för kunden densamma. De företag som sänkt sina engångsavgifter har istället höjt räntan för att täcka upp förlusten, skriver DN.