Ett amerikanskt lagförslag som lämnades in för granskning i början av 2009 vill göra det möjligt för landets president att kunna stänga av viktiga delar av internet i en krissituation.

Skulle lagförslaget godkännas i den amerikanska senaten betyder det att USAs president kan beordra olika företag och myndigheter att stänga av åtkomsten till internet.

Den uttalade tanken med lagförslaget är att USA måste kunna skydda sin infrastruktur om landet skulle utsättas för en organiserad cyberattack av hackare eller en främmande nation.

I en artikel i Wired förra månaden så har tidningen undersökt om det påstådda hotet mot USAs infrastruktur är riktigt eller inte. Enligt Wired så visar det sig att nästan inga av USAs kritiska myndigheter eller knytpunkter är kopplade till internet.

Varken vattentillförsel, eltillförsel eller kärnkraftverk är uppkopplade mot internet på ett sådant sätt att det skulle vara möjligt att hacka dem.

Wired uppger även att om någon skulle vilja slå till mot landets infrastruktur med mer konventionella metoder kräver det en enorm kunskap som är mer eller mindre omöjlig att införskaffa för en utomstående.

– Trots att du kan hitta information om nästan allt som rör USA på internet, så kan du aldrig hitta all den information som skulle krävas för att stänga ned exempelvis elnätet, skriver Wired.

Det aktuella lagförslaget har nu godkänts i den första instansen och väntar nu på en omröstning av den amerikanska senaten. Något datum för omröstningen har ännu inte delgivits.