Facebook lanserade igår en ny lokaliseringstjänst med namnet Facebook Places. Tjänsten kommer att konkurrera med existerande tjänster på området som exempelvis Gowalla och Foursquare.

Facebook Places kommer att användas främst i de mobila applikationerna som finns för Facebook. Genom att kunna uppdatera var användarna befinner sig hoppas Facebook göra tjänsten mer interaktiv.

Bland annat ska det gå att se var användarna vänner och bekanta befinner sig, och om de finns i närheten. Det kommer dessutom att gå att hitta nya ställen såsom restauranger.

Facebook Places kommer dock endast att aktiveras om användaren själv väljer att göra så. Företaget vill inte upprepa samma misstag man gjort tidigare vad gäller klagomål kring användarnas integritet.

Som standard kommer användarnas position endast att visas för vänner på Facebook. Det går dock att ställa in så att positionen visas endast för utvalda personer eller till en större grupp användare.

Facebook uppger att företaget än så länge inte har några planer på att implementera annonsering som är baserad på användarnas position.

En uppdaterad version av Facebookapplikationen som stödjer Facebook Places har även släppts för Iphone.

IDG News